ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ประสาทหูเทียม ทำงานอย่างไร?

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องประสาทหูเทียมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกาย และส่วนที่อยู่ภายในร่างกาย

Read More