ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

หน้าร้อน-เหงื่อ-ความชื้น-มีผลต่อเครื่องช่วยฟัง-ของคุณ

อากาศร้อน… เหงื่อ… ความชื้น…มีผลทำให้เครื่องช่วยฟังเสีย ?

ในฤดูร้อนความชื้นหรือเหงื่อ ที่ไหลเข้าเครื่องช่วยฟัง จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณได้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน ความชื้นเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นศัตรูร้ายของเครื่องช่วยฟังเป็นอย่างยิ่ง

Read More
ผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง-กับ-4-เทคนิคออกกำลังกาย

ผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง กับ 4 เทคนิคออกกำลังกาย ลดเสี่ยงสูญเสียการได้ยิน

4 เทคนิคสำหรับ ผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง และผู้บกพร่องทางการได้ยิน เมื่อออกกำลังกายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียการได้ยิน หรือชะลอการเสื่อมลงของการสูญเสียการได้ยินที่เป็นอยู่

Read More