WORKSHOP การดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังให้ปลอดจากความชื้น

เมื่อเครื่องช่วยฟังของท่านมีอาการ
@ ได้ยินเสียงเหมือนเครื่องช๊อต หรือเสียงแครกๆ
@ เสียงบี้ เสียงเพี้ยน
@ เสียงที่ได้ยินขาดหายไป เมื่อมีเสียงดังๆ เข้ามา
@ เสียงที่ได้ยินจะดังๆ เบาๆ ไม่สม่ำเสมอ

Read More

เครื่องช่วยฟัง

การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแต่ละชนิดผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินต้องได้รับคำแนะนำจาก นักโสตสัมผัสวิทยา เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องช่วยฟังนั้นเหมาะกับผู้ใช้จริง รวมทั้งการเรียนรู้การใช้ การดูแล รักษาเครื่องช่วยฟัง

Read More
Back to top