https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
หูฟัง คนหูหนวก หูตึง ประสาทหูเทียม

อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง หูฟังและประสาทหูเทียมสำหรับคนหูตึง
หูหนวก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องใกล้ชิดหรือมีชีวิตประจำวันร่วมกับบุคคลที่เกิดภาวะสูญเสียการได้ยิน หูหนวก และต้องการช่วยสนับสนุนให้ประสาทรับรู้การได้ยินเสียงพวกเขาดีขึ้น

การเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง หูฟัง และประสาทหูเทียมสำหรับคนหูตึง หรือหูหนวก ถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกหนึ่งช่องทาง โดย Intimex เป็นศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียม ที่พร้อมรองรับความต้องการทางการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้มีปัญหาทางการได้ยินให้เป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

  1. พิจารณาระดับและรูปแบบของความบกพร่องทางการได้ยิน
  2. พิจารณางบประมาณที่คุณต้องการลงทุนไปกับการเลือกซื้อเครื่องช่วยฟัง เพราะนอกจากเลือกซื้อเครื่องช่วยฟังแล้ว ยังต้องซื้ออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดูแลเครื่องช่วยฟังให้ปลอดภัย จากความชื้นอีกด้วย
  3. พิจารณาถึงรูปแบบการนำเครื่องช่วยฟังไปใช้งาน เช่น ใช้ที่บ้าน ใช้ในที่ทำงาน เป็นต้น
  4. พิจารณารูปแบบและไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต เพราะเมื่อซื้อเครื่องช่วยฟังแล้ว ยังต้องมีการติดตามนัดหมายเพื่อปรับเสียงให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ เช่น การออกไปเดินเล่น การออกไปห้างสรรพสินค้า หรือการไปทานอาหารกับครอบครัวและเพื่อน เป็นต้น

จำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยฟังตามระดับความบ่อยในการใช้งาน

หูฟัง คนหูหนวก หูตึง BASIC HEARING AID
หูฟัง คนหูหนวก หูตึง ADVANCE HEARING AID
      เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีกิจกรรมหลากหลาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมมากกว่า 2 ครั้งในหนึ่งวัน มีการติดต่อสื่อสารทั้งในที่เงียบ ห้องประชุม หรือร่วมงานเลี้ยง ความต้องการการได้ยินที่สมบูรณ์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น แพทย์ ผู้พิพากษา นักธุรกิจ เป็นต้นมีกิจกรรมที่หลากหลาย กิจกรรมกลางแจ้ง เดินทาง ท่องเที่ยว ติดต่องาน ธุรกิจ ประชุม สัมมนา เชื่อมต่อทุกการสื่อสาร สนทนาผ่านโทรศัพท์ VDO Call

จำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยฟังตามระดับความบ่อยในการใช้งาน

เครื่องช่วยฟัง ขนาดเล็ก ซื้อเครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟังราคา อย่างดี คุณภาพสูง
      เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในหู (In The Ear หรือ ITE) เป็นเครื่องช่วยฟังขนาดเล็กแบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับภายในหู อุปกรณ์ทุกชิ้นบรรจุไว้อยู่ภายในเครื่องชิ้นเดียว ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 13, 312 เหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปานกลางถึงรุนแรง และชื่นชอบความสะดวก เนื่องจากตัวเครื่องมีชิ้นเดียวทำให้ง่ายต่อการหยิบใส่ในหู แต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ต่ำระดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูดของตัวเองก้องในหูได้ และยังไม่เหมาะกับผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้
เครื่องช่วยฟัง หูฟัง คนหูหนวก ite
เครื่องช่วยฟัง หูฟัง คนหูหนวก-ite
      เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในหู (In The Ear หรือ ITE) เป็นเครื่องช่วยฟังขนาดเล็กแบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับภายในหู อุปกรณ์ทุกชิ้นบรรจุไว้อยู่ภายในเครื่องชิ้นเดียว ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 13, 312 เหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปานกลางถึงรุนแรง และชื่นชอบความสะดวก เนื่องจากตัวเครื่องมีชิ้นเดียวทำให้ง่ายต่อการหยิบใส่ในหู แต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ต่ำระดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูดของตัวเองก้องในหูได้ และยังไม่เหมาะกับผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้
      เป็นเครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก แบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับขนาดช่องหู มีขนาดเล็ก วางหลบเข้าไปในช่องหูมากกว่าแบบใส่ในช่องหู In The Canal (ITC) สังเกตเห็นได้ยาก ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 10 เหมาะสำหรับผู้ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงระดับปานกลาง ขนาดเล็ก ใส่สะดวก คุณภาพเสียงชัดเจน ไม่เกิดเสียงหวีดขณะใส่ ข้อเสีย คือ ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย เนื่องจากใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กเบอร์ 10
เครื่องช่วยฟัง หูฟัง คนหูหนวก itc
เครื่องช่วยฟัง หูฟัง คนหูหนวก-iic
      เป็นเครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก แบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับขนาดช่องหู มีขนาดที่เล็กมากทำให้ใส่แล้วมองไม่เห็นตัวเครื่อง เนื่องจากตัวเครื่องวางลึกเข้าไปในช่องหูมากกว่าเครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูทุกรุ่นที่กล่าวมา ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 10 เหมาะสำหรับผู้ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงระดับปานกลาง ขนาดเล็ก ใส่สะดวกเช่นเดียวกัน และไม่เกิดเสียงหวีดขณะใส่ แต่มีข้อเสียคือส่วนใหญ่ไม่สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ เนื่องจากข้อจำกัดจากของขนาดเครื่อง ที่ไม่สามารถบรรจุอุปกรณ์ได้มาก และไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ เนื่องจากความคล่องตัวในการใช้นิ้วจับชิ้นส่วนเล็ก ๆ นั้นมีน้อย
      เป็นเครื่องที่นำเสียงผ่านเข้าที่บริเวณหลังใบหู (mastoid) กรณีที่ไม่สามารถใส่เครื่องช่วยฟังที่ขยายเสียงผ่านเข้าทางช่องหูได้ เช่น กรณีรูหู ตีบ ไม่มีรูหู ผู้ป่วยที่หูอักเสบเรื้อรังมีของเหลวไหลออกจากหูตลอดเวลา เป็นต้น เครื่องประเภทนี้มีทั้งชนิดที่วางอยู่บริเวณกกหู และชนิดที่แพทย์ต้องท่าการผ่าตัดเพื่อฝังไว้ที่กระดูกหลังใบหู โดยมีเครื่องรับเสียงอยู่ภายนอก
ในกรณีที่หูชั้นกลางมีปัญหาอุดตันหรือผิดปกติ ซื้อ เครื่องช่วยฟัง ชนิดฝังในกระดูก เป็น เครื่องช่วยฟัง ขนาดเล็ก ราคา คุณภาพสูง
หูฟัง คนหูหนวก ประสาทหูเทียม เล่นNostbookทำงาน
ประสาทหูเทียม
  • ผู้ที่สูญเสียการได้ยินทั้งสองข้างระดับหูหนวก (มากกว่า 80 เดซิเบล) และลองใช้เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ได้ผล
  • หูหนวกมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี (หากหูหนวกเกิน 10 ปี ต้องได้รับการฟื้นฟูการได้ยินมาก่อน)
  • ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัด
  • ไม่มีปัญหาสุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรคในการใช้ประสาทหูเทียม
  • ต้องสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินหลังการผ่าตัดและติดตามผลเป็นระยะ ๆ ได้
  • มีศักยภาพที่จะดูแล บำรุงรักษาเครื่องประสาทหูเทียมได้
หูฟัง คนหูหนวก ประสาทหูเทียม เล่น Nostbook

Intimex พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยอุปกรณ์ช่วยฟังคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล(หรือที่บุคคลทั่วไปเรียก หูฟัง คนหูหนวก)ให้เป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

Intimex พร้อมดูแลและมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง พร้อมให้คำปรึกษาดูแลด้านประสาทหูเทียมทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดให้แก่บุคคลที่มีอาการหูตึง หูหนวก รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับรุนแรงมาก ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

สอบถาม Hearing Coach เกี่ยวกับการได้ยิน และเครื่องช่วยฟัง ได้ที่

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์