https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex
ai-logo-intimex

โทร

หูฟัง คนหูหนวก หูตึง ประสาทหูเทียม

อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง หูฟังและประสาทหูเทียมสำหรับคนหูตึง
หูหนวก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องใกล้ชิดหรือมีชีวิตประจำวันร่วมกับบุคคลที่เกิดภาวะสูญเสียการได้ยิน หูหนวก และต้องการช่วยสนับสนุนให้ประสาทรับรู้การได้ยินเสียงพวกเขาดีขึ้น

การเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง หูฟัง และประสาทหูเทียมสำหรับคนหูตึง หรือหูหนวก ถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกหนึ่งช่องทาง โดย Intimex เป็นศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียม ที่พร้อมรองรับความต้องการทางการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้มีปัญหาทางการได้ยินให้เป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

  1. พิจารณาระดับและรูปแบบของความบกพร่องทางการได้ยิน
  2. พิจารณางบประมาณที่คุณต้องการลงทุนไปกับการเลือกซื้อเครื่องช่วยฟัง เพราะนอกจากเลือกซื้อเครื่องช่วยฟังแล้ว ยังต้องซื้ออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดูแลเครื่องช่วยฟังให้ปลอดภัย จากความชื้นอีกด้วย
  3. พิจารณาถึงรูปแบบการนำเครื่องช่วยฟังไปใช้งาน เช่น ใช้ที่บ้าน ใช้ในที่ทำงาน เป็นต้น
  4. พิจารณารูปแบบและไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต เพราะเมื่อซื้อเครื่องช่วยฟังแล้ว ยังต้องมีการติดตามนัดหมายเพื่อปรับเสียงให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ เช่น การออกไปเดินเล่น การออกไปห้างสรรพสินค้า หรือการไปทานอาหารกับครอบครัวและเพื่อน เป็นต้น

จำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยฟังตามระดับความบ่อยในการใช้งาน

หูฟัง คนหูหนวก หูตึง BASIC HEARING AID
หูฟัง คนหูหนวก หูตึง ADVANCE HEARING AID

ประเภทของเครื่องช่วยฟัง 6 ประเภท

เครื่องช่วยฟัง ทัดหลังหู เครื่องช่วยฟัง ขนาดเล็ก
หูฟัง คนหูหนวก ite
ในกรณีที่หูชั้นกลางมีปัญหาอุดตันหรือผิดปกติ ซื้อ เครื่องช่วยฟัง ชนิดฝังในกระดูก เป็น เครื่องช่วยฟัง ขนาดเล็ก ราคา คุณภาพสูง
หูฟัง คนหูหนวก ประสาทหูเทียม เล่นNostbookทำงาน
ประสาทหูเทียม
  • ผู้ที่สูญเสียการได้ยินทั้งสองข้างระดับหูหนวก (มากกว่า 80 เดซิเบล) และลองใช้เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ได้ผล
  • หูหนวกมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี (หากหูหนวกเกิน 10 ปี ต้องได้รับการฟื้นฟูการได้ยินมาก่อน)
  • ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัด
  • ไม่มีปัญหาสุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรคในการใช้ประสาทหูเทียม
  • ต้องสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินหลังการผ่าตัดและติดตามผลเป็นระยะ ๆ ได้
  • มีศักยภาพที่จะดูแล บำรุงรักษาเครื่องประสาทหูเทียมได้
หูฟัง คนหูหนวก ประสาทหูเทียม เล่น Nostbook

Intimex พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยอุปกรณ์ช่วยฟังคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล(หรือที่บุคคลทั่วไปเรียก หูฟัง คนหูหนวก)ให้เป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

Intimex พร้อมดูแลและมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง พร้อมให้คำปรึกษาดูแลด้านประสาทหูเทียมทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดให้แก่บุคคลที่มีอาการหูตึง หูหนวก รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับรุนแรงมาก ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม

สอบถาม Hearing Coach เกี่ยวกับการได้ยิน และเครื่องช่วยฟัง ได้ที่

ลงทะเบียน

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์