https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ลำโพง – เหงื่อทำให้ลำโพงทำงานผิดเพี้ยน ส่งผลให้เสียงที่ได้ยินไม่ชัดเจน

ลำโพง - เหงื่อทำให้ลำโพงทำงานผิดเพี้ยน ส่งผลให้เสียงที่ได้ยินไม่ชัดเจน

ลำโพง – เหงื่อทำให้ลำโพงทำงานผิดเพี้ยน ส่งผลให้เสียงที่ได้ยินไม่ชัดเจน