ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

โรคกระดูกพรุน หูดับเฉียบพลัน

โรคกระดูกพรุน อาจเพิ่มความเสี่ยงของ หูดับเฉียบพลัน

หูดับเฉียบพลัน กับ ภาวะ โรคกระดูกพรุน เป็นโรคที่ทำให้กระดูกลดความแข็งแรงลงและเปราะง่ายซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดกระดูกหัก

Read More