ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ZERENA นวัตกรรมเพื่อการได้ยิน

Zerene-Spec-2
2d

ระบบลดเสียงรบกวนอย่างรวดเร็ว
(Dynamic Noise Reduction)

ระบบลดเสียงรบกวนที่แม่นยำและรวดเร็วที่ จะประมวลผล จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อที่จะปรับลดเสียงรบกวนให้เหมาะสมในทุกเวลา

1

ระบบช่วยจับเสียงคำพูดในที่ที่มีเสียงรบกวน
(Speech in Noise)

ช่วยให้คุณได้ยินเสียงพูดที่ชัดเจน ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนแบบไหนทุกสถานที่เครื่องช่วยฟังก็จะช่วยประมวลผลให้คุณเข้าใจเสียงพูดได้ง่ายยิ่งขึ้น

3d

ระบบช่วยให้ฟังเสียงได้อย่างสบายหู
(Comfort in Noise)

ไม่ว่าคุณจะอยู่สถานที่ที่มีเสียงดังมากแค่ไหน… คุณก็ยังฟังเสียงคำพูดได้อย่างเข้าใจและชัดเจน โดยที่คุณไม่รู้สึกรำคาญ เช่น ฟังเสียงพูดคุย ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ที่มีเสียงรบกวนอยู่ตลอดเวลา

catalog zerena_A4

กรอกข้อมูลของคุณเพื่อรับรายละเอียด เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง รุ่น ZERENA

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง

กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!