ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ทำไมผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ทำไมผู้บกพร่องทางการได้ยินจึงมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะติด เชื้อ ไวรัสโควิด-19

มีข้อมูลจากแหล่งให้รายละเอียดว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ขอให้ท่านศึกษาคำแนะนำในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

Read More