fbpx

เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอลที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้นแต่เครื่องช่วยฟังขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

Read More

เครื่องช่วยฟัง

การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแต่ละชนิดผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินต้องได้รับคำแนะนำจาก นักโสตสัมผัสวิทยา เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องช่วยฟังนั้นเหมาะกับผู้ใช้จริง รวมทั้งการเรียนรู้การใช้ การดูแล รักษาเครื่องช่วยฟัง

Read More
Back to top