VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียงสมจริงเป็นธรรมชาติ

  รับฟังเสียงสนทนาและสามารถฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟน
  ได้ยินเสียงคำพูดได้ชัดเจนกว่าเสียงรบกวน
  ช่วยให้ฟังเสียงรอบข้างได้อย่างสบายหู

Read More

เครื่องช่วยฟังอย่างดี คุณภาพสูง

การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแต่ละชนิด ควรแน่ใจว่าเครื่องช่วยฟังนั้นเหมาะกับผู้ใช้จริง จึงต้องเรียนรู้การใช้ การดูแล เพื่อรักษา เครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง อย่างดี

Read More
Back to top