https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
Play Video about ควรใส่ เครื่องช่วยฟัง hearingaid

ควรใส่ หรือถอดเครื่องช่วยฟังระหว่างเครื่องบินขึ้นและลงจอด?

HEARING AID
ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง

บางท่านอาจรู้สึกสบายใจ

หรือสบายช่องหูกว่าที่จะถอดเครื่องออกชั่วคราว ในขณะที่บางท่านอาจใส่เครื่องไว้ตลอดเวลาเพื่อความต่อเนื่องของการได้ยินระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงประกาศเรื่องความปลอดภัยและการสื่อสารบนเครื่องบิน

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการใส่เครื่องช่วยฟังระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอด

ควรใส่ เครื่องช่วยฟัง ความกดอาการ

     ระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอด ความดันอากาศในห้องโดยสารอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ผู้ใส่เครื่องช่วยฟังบางท่านรู้สึกไม่สบายหู อาการไม่สบายหูนี้สามารถบรรเทาได้ด้วยการกลืน หาว หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง เทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังสมัยใหม่ได้รับการพัฒนาไปมาก เครื่องช่วยฟังในปัจจุบันมีคุณสมบัติที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมถึงความกดอากาศที่ผันผวนที่เกิดขึ้นระหว่างเที่ยวบิน ผู้ผลิตได้พัฒนาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม เช่น ช่องระบายความดัน และอัลกอริธึมที่ช่วยลดเสียงสะท้อน เพื่อลดความรู้สึกไม่สบายของผู้ใส่เครื่องช่วยฟังให้เหลือน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใส่เครื่องช่วยฟังบางท่าน อาจยังคงรู้สึกไม่สบายช่องหูอยู่ได้

    การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของความกดอากาศ Insert Earphones และระดับเสียงภายในห้องโดยสารของเครื่องบินที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอด เครื่องยนต์ส่งเสียงรบกวนในปริมาณมาก และอาจรบกวนการทำงานของเครื่องช่วยฟัง ทำให้เกิดเสียงสะท้อน (Feedback) ในเครื่องช่วยฟังได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิมพ์หูไม่พอดีกับช่องหู หรือเกิดขึ้นกับเครื่องช่วยฟังรุ่นเก่าที่ยังไม่มีระบบควบคุมเสียงสะท้อนกลับ เครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่จะมาพร้อมกับคุณสมบัติควบคุมเสียงสะท้อนกลับ เพื่อลดปัญหานี้

ควรใส่ เครื่องช่วยฟัง เสียงสะท้อนกลับ (Feedback)
ควรใส่ เครื่องช่วยฟัง รูปแบบของเครื่องช่วยฟัง

     หากเครื่องช่วยฟังของคุณเป็นแบบใส่ในช่องหู (IIC/CIC/ITC/ITE) ที่ไม่มีรูระบายอากาศ (Vent) หรือมีรูระบายอากาศขนาดเล็ก เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอากาศในห้องโดยสาร ความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเครื่องขึ้นหรือลงจอด อาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายบริเวณแก้วหูได้ กรณีนี้คุณสามารถถอดเครื่องช่วยฟังออก แล้วใส่กลับเมื่อเครื่องขึ้นหรือลงจอดแล้ว

    หากเครื่องช่วยฟังของคุณเป็นลำโพงในช่องหูแบบเปิด หรือเครื่องช่วยฟังที่สั่งทำพิเศษที่มีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่พอสมควร คุณสามารถเปิดเครื่องไว้ตลอดเวลาได้อย่างปลอดภัย

    ระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องบิน เครื่องช่วยฟังไม่อยู่ภายใต้กฎมาตรฐานที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์หรือแล็ปท็อป ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้เครื่องช่วยฟังระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอดได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

    การได้ยินประกาศด้านความปลอดภัยจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอดถือเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ใช้เครื่องช่วยฟังจำเป็นต้องได้ยินและเข้าใจคำแนะนำ การใส่เครื่องช่วยฟังไว้ จะทำให้มั่นใจว่าได้เชื่อมต่อกับการสื่อสารบนเครื่องบินได้ตลอดเวลา หากคุณเลือกที่จะถอดเครื่องช่วยฟัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังคงได้ยินเสียงได้ชัดเจนด้วยวิธีอื่น เช่น ขอให้เพื่อนร่วมเดินทางถ่ายทอดข้อมูลให้คุณทราบ

ควรใส่ เครื่องช่วยฟัง การสื่อสารในห้องโดยสาร

ข้อแนะนำในการเดินทางพร้อมเครื่องช่วยฟัง

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางของคุณปราศจากความเครียดและสะดวกสบาย

ควรใส่ เครื่องช่วยฟัง นำเครื่องช่วยฟังเข้ารับการตรวจเช็คการทำงานก่อนการเดินทาง

     เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้คุณได้ยินและสื่อสารได้ชัดเจน ดังนั้นก่อนออกเดินทาง นำเครื่องช่วยฟังของคุณเข้ารับการตรวจเช็คการทำงาน และล้างทำความสะอาดให้มั่นใจว่าเครื่องช่วยฟังของคุณอยู่ในสภาพดีเยี่ยม

     เนื่องจากการสูญเสียการได้ยินถือเป็นความพิการอย่างหนึ่ง เมื่อคุณอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน คุณสามารถแจ้งสายการบินว่าคุณเป็นผู้สูญเสียการได้ยินและใส่เครื่องช่วยฟัง หรือคุณมีการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงถึงขั้นรุนแรงที่อาจมีปัญหาในการได้ยินประกาศภายในห้องโดยสารบนเที่ยวบิน หรือในกรณีที่เครื่องช่วยฟังสูญหายหรือเครื่องช่วยฟังไม่ทำงาน ตามแนวทางของ IATA เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบินในเที่ยวบินนั้นอาจจะเสนอที่นั่งที่คุณสามารถมองเห็นการสื่อสารได้ชัดเจน และอยู่ใกล้ชิดการดูแลของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อย่างไรก็ตามข้อปฏิบัตินี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน

ควรใส่ เครื่องช่วยฟัง แจ้งเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสายการบินว่าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วย
ควรใส่ เครื่องช่วยฟัง แจ้งเจ้าหน้าที่จุดรักษาความปลอดภัยของสนามบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่อง

     ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นไปอย่างราบรื่น คือการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สนามบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องอย่างชัดเจนว่าคุณใส่เครื่องช่วยฟัง

ควรใส่ เครื่องช่วยฟัง เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

การเดินทางกับเครื่องช่วยฟังเชื่อมต่อคุณกับโลกรอบตัวคุณ

        ศูนย์อินทิเม็กซ์ได้นำข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อเครื่องขึ้นหรือลงจอด การเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงความดันในห้องโดยสาร การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ที่ช่วยให้การเดินทางตั้งแต่เครื่องขึ้นจนถึงเครื่องลงจอด สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ใส่เครื่องช่วยฟังเป็นไปอย่างราบรื่น และปลอดภัยตลอดการเดินทางของคุณ

ผู้เชียวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

สอบถาม Hearing Coach เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

หรือนัดหมายนำเครื่องช่วยฟังมาเช็คล้างทำความสะอาดก่อนการเดินทาง

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์