https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
Play Video

10 ประโยชน์ของเครื่องช่วยฟังที่มีต่อชีวิตของคุณ

HEARING AID
บทบาทสำคัญของการได้ยิน

ต่อสุขภาพโดยรวม

   การได้ยินที่ดีต่อสุขภาพเป็นมากกว่าความสามารถในการรับรู้เสียง เป็นรากฐานสำคัญของความเป็นอยู่โดยรวมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตในด้านต่างๆ ของเรา บ่อยครั้ง เราไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยินอย่างเต็มที่จนกว่าจะสูญเสียไป จากการเสริมสร้างสุขภาพกายไปจนถึงการเพิ่มความเฉียบแหลมของจิตใจ และจากการปรับปรุงความสัมพันธ์ไปจนถึงการเพิ่มความมั่นใจในที่ทำงาน ประโยชน์ของการได้ยินที่ดีนั้นมีมากมาย ในบทความนี้ เราจะบอกถึงประโยชน์ของเครื่องช่วยฟังที่ซ่อนอยู่ว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างไร ซึ่งนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

        ประโยชน์ของการได้ยินที่ดีนั้นมีมากมาย

        ในบทความนี้ เราจะบอกถึงประโยชน์ของเครื่องช่วยฟังที่ซ่อนอยู่ว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างไร ซึ่งนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สุขภาพกายที่ดีขึ้น คงความกระฉับกระเฉงและฟิต

     การสำรวจโดยมูลนิธิ Hear The World พบว่า 21% ของผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังออกกำลังกายบ่อยขึ้น นอกจากนี้ 34% มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ส่งผลให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น การควบคุมน้ำหนัก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก และสุขภาพจิตดีขึ้น การได้ยินที่ดีช่วยส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่กระตือรือร้นมากขึ้น ช่วยรักษาสมดุล ลดความเสี่ยงของการหกล้มและการบาดเจ็บ

        การวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์พบว่ามีความเชื่อมโยงของความบกพร่องทางการได้ยินกับภาวะซึมเศร้า และความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ โชคดีที่อาการเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟังกระตุ้นเส้นทางการได้ยิน ลดภาระการรับรู้ รักษาการทำงานของสมอง ลดภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และลดความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมลงได้ นอกจากนี้ยังบรรเทาความเครียดและความเหนื่อยล้าที่เกี่ยวข้องกับการฟัง ส่งเสริมการผ่อนคลาย และคุณภาพการนอนหลับ ทำให้สุขภาพจิตของคุณดีขึ้น

สุขภาพจิตดีขึ้น ต่อสู้กับอาการซึมเศร้าและภาวะสมองเสื่อม​
ปรับปรุงความสัมพันธ์ เสริมสร้างความผูกพันกับคนที่คุณรัก
    การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในทุกความสัมพันธ์ โดยเฉพาะกับเพื่อนและครอบครัว ความบกพร่องทางการได้ยินสามารถนำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาด ความคับข้องใจ และความขุ่นเคืองได้ เครื่องช่วยฟังช่วยเพิ่มความเข้าใจคำพูด ลดความเข้าใจผิด ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการสนทนา แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังรบกวน การได้ยินดีขึ้นจากการใส่เครื่องช่วยฟังช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณรัก ลดความคับข้องใจ และเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เติมเต็มมากขึ้น
 

        สมองใช้ทรัพยากรอย่างหนักในการฟังและทำความเข้าใจ โดยเฉพาะในผู้ที่สูญเสียการได้ยิน การใส่เครื่องช่วยฟังช่วยรักษาสุขภาพสมอง ป้องกันความเสื่อมถอยของการรับรู้ และเพิ่มความจำและสมาธิทำให้คุณสามารถพัฒนาความสามารถในการรับรู้และรักษาความเฉียบแหลมของสมองไว้ได้ การได้ยินที่ดีช่วยพัฒนาการทำงานของสมองด้านการรับรู้ โดยลดความพยายามของสมองในการประมวลผลเสียง ช่วยให้สมองมีส่วนร่วมผ่านการฟังอย่างกระตือรือร้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และความเฉียบแหลม

เพิ่มความสามารถทางสติปัญญา
ลดอาการเสียงรบกวนในหู (Tinnitus)
     เมื่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใส่เครื่องช่วยฟัง เสียงที่ได้ยินจากเครื่องช่วยฟัง สามารถบรรเทา หรือกลบเสียงรบกวนในหูให้ลดลงได้ ลดผลกระทบที่มีต่อการใช้ชีวิตประจำวันลงได้

    การใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการฟังและเข้าใจการสนทนาในผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอาจทำให้เกิดความเครียด ความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ รบกวนการนอนหลับ และเกิดความเหนื่อยล้า การใส่เครื่องช่วยฟัง ลดความพยายามในการฟัง การทำความเข้าใจ ลดการสูญเสียพลังงานที่ใช้กับการตั้งใจฟัง ลดความเหนื่อยล้าลง ช่วยให้ได้ยินและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเหนื่อยล้าลดลง
เพิ่มความปลอดภัย

    การได้ยินที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตอบสนองต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่สำคัญ เช่น สัญญาณเตือนภัย เสียงไซเรน เสียงรถวิ่ง เสียงแตรรถ ฯ เครื่องช่วยฟังเพิ่มความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์รอบตัว เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผู้บกพร่องทางการได้ยินที่ใส่เครื่องช่วยฟัง พบว่ามีการทรงตัวที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการหกล้มและอุบัติเหตุ

     อาการปวดศีรษะและไมเกรน อาจมาพร้อมกับอาการเสียงในหู (Tinnitus) เครื่องช่วยฟังสามารถลดความถี่และความรุนแรงของอาการปวดศีรษะได้โดยการบรรเทาอาการเสียงในหู และอาการปวดศีรษะเรื้อรังได้ ความเครียดจากการพยายามฟัง อาจทำให้เกิดอาการปวดหัวและไมเกรนได้ การใส่เครื่องช่วยฟังช่วยลดภาระการรับรู้ในสมอง บรรเทาความเครียด มีส่วนในการลดความถี่และความรุนแรงของอาการปวดศีรษะได้

10 ประโยชน์ของเครื่องช่วยฟังที่มีต่อชีวิตของคุณ (2)
ได้ยินคำพูดชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร

        เด็กเล็กที่มีปัญหาการได้ยินจำเป็นต้องได้รับการใส่เครื่องช่วยฟังตั้งแต่เนิ่นๆ เครื่องช่วยฟังปรับปรุงความเข้าใจคำพูดและการออกเสียง พัฒนาทักษะการฟัง การพูด และภาษา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาษาของเด็ก การใส่เครื่องช่วยฟังในผู้ใหญ่ ช่วยให้การออกเสียงชัดเจนขึ้น เพิ่มทักษะการสื่อสาร และเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ด้านการงาน และสังคม

      การได้ยินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานในแต่ละวันให้สำเร็จ เครื่องช่วยฟังลดการเกิดความเข้าใจผิดพลาดจากการสื่อสารในที่ทำงาน เครื่องช่วยฟังปรับปรุงการสื่อสาร การทำงานร่วมกันในสถานที่ทำงาน และประสิทธิภาพการทำงาน ลดความเครียดที่เกี่ยวข้องกับงาน และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมในการประชุม การพูดในที่สาธารณะที่ชัดเจน และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการเติบโตและความสำเร็จทางวิชาชีพ

เพิ่มความมั่นใจในสถานที่ทำงาน เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ

       การดูแลการได้ยินให้แข็งแรงด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง

        มีประโยชน์ที่ซ่อนอยู่มากมาย ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ความสามารถในการรับรู้ที่เพิ่มขึ้น ลดอาการเสียงในหู ลดความเหนื่อยล้า เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น ปวดศีรษะน้อยลง ออกเสียงพูดได้ชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มความมั่นใจในที่ทำงาน หากคุณประสบปัญหาการได้ยิน ปรึกษา Hearing Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง Intimex

คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป (3)

ลงทะเบียนเปิดประสบการณ์การได้ยินด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง​

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์