เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอลที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้นแต่เครื่องช่วยฟังขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

Read More
Back to top