ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียงสมจริงเป็นธรรมชาติ

  รับฟังเสียงสนทนาและสามารถฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟน
  ได้ยินเสียงคำพูดได้ชัดเจนกว่าเสียงรบกวน
  ช่วยให้ฟังเสียงรอบข้างได้อย่างสบายหู

Read More