https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

What causes hearing

เราได้ยินอย่างไร

หูเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินและการควบคุมการทรงตัว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
หูชั้นนอก ประกอบด้วย ใบหู ช่องหู และแก้วหู โดยที่ใบหูจะทำหน้าที่ป้องเสียงเข้าสู่ช่องหู และช่องหูเป็นทางนำเสียงไปสู่แก้วหู ทำให้แก้วหูสั่น
หูชั้นกลาง ประกอบด้วย กระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลน กระดูกหูทั้ง 3 ชิ้นจะต่อเชื่อมยึดไว้ด้วยกัน กระดูกค้อนจะติดอยู่กับแก้วหู เมื่อเสียงมากระทบแก้วหู แก้วหูจะสั่น กระดูก 3 ชิ้นก็จะสั่นตามไปด้วย ภายในหูชั้นกลางมีท่อยูสเตเชี่ยนทำหน้าที่ปรับความดันอากาศในหูชั้นกลาง กับบรรยากาศภายนอก
หูชั้นใน ประกอบด้วย อวัยวะส่วนการได้ยิน (Cochlear) และส่วนของระบบการทรงตัว (Vestibular) หูชั้นในมีของเหลวและเซลส์ขนรับเสียง เมื่อกระดูกโกลนสั่น ของเหลวในหูชั้นในจะสั่นเป็นคลื่น คลื่นจะทำให้ของเหลวกระเพื่อมไปกระตุ้นเซลล์ขนให้ปล่อยกระแสประสาทออกมา ส่งไปตามเส้นประสาทหู ผ่านก้านสมองไปสู่การแปลความหมายของเสียงที่สมองส่วนของการได้ยิน