ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับสิทธิ

เข้ารับบริการตรวจการได้ยิน

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

แผนที่ กรุณาคลิกที่ภาพ

ทดสอบการฟัง

และทดลองใส่เครื่องช่วยฟังรุ่น ZERENA

ที่ ศูนย์บริการ
เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
สาขา วิสุทธิกษัตริย์

กรุณากรอกข้อมูล

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง

กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ท่านสะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่านเวลาใต
  • - โปรดระบุเวลาที่ท่านสะดวก -
  • 08.30-11.00
  • 11.00-13.00
  • 13.00-16.30
  • หลัง 16.30
กรุณากรอกเวลาติดต่อ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!

เรียนรู้เครื่องช่วยฟัง ZERENA

ที่อยู่

146/2-3 ถนน วิสุทธิกษัตริย์, แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร ,กทม 10200

ติดต่อ ศูนย์ฯ
สาขา วิสุทธิกษัตริย์