เครื่องช่วยฟัง

การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแต่ละชนิดผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินต้องได้รับคำแนะนำจาก นักโสตสัมผัสวิทยา เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องช่วยฟังนั้นเหมาะกับผู้ใช้จริง รวมทั้งการเรียนรู้การใช้ การดูแล รักษาเครื่องช่วยฟัง

Read More
Back to top