เรียนรู้การดูแล เครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูงอย่างดี ได้ที่ศูนย์ฯ

การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแต่ละชนิด ควรแน่ใจว่าเครื่องช่วยฟังนั้นเหมาะกับผู้ใช้จริง จึงต้องเรียนรู้การใช้ การดูแล เพื่อรักษา เครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง อย่างดี

Read More
Back to top