ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

Cochlear Implant Specialist

คุณ เบญจมาศ เกษมศรี ณ อยุธยา
( แจน )
Cochlear Implant Specialist

ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

  • เครื่องประสาทหูเทียม
  • ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ครอบครัวผู้ที่ต้องการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม
  • ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่เด็กและผู้ใหญ่ที่เหมาะสมที่จะได้รับประโยชน์จากการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม
  • ประสานงานทุกขั้นตอนของการดำเนินการประเมินเพื่อผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม
  • ประสานงานการเบิกอุปกรณ์ประสาทหูเทียม

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ  เพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดกรอกข้อความ ข้างล่างนี้

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง
กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!