ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

Audiologist

คุณ ธีระพงศ์ เอี้ยวฉาย ( พงศ์ )
Audiologist

ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

  • นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)
  • คัดกรองการได้ยินเด็กแรกเกิด
  • ตรวจการได้ยินเด็กด้วยเครื่อง OAE, ABR, ASSR
  • ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง
  • ตรวจการทำงานของท่อยูสเตเชี่ยน
  • ดูสุขภาพช่องหูด้วยเครื่อง VDO otoscope
  • ตรวจการได้ยินด้วย insert earphone ให้ผลแม่นยำ
  • ตรวจคัดกรองการได้ยินในผู้ใหญ่เพื่อป้องกันก่อนเกิดการสูญเสียการได้ยิน
  • ใส่เครื่องช่วยฟัง

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ  เพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดกรอกข้อความ ข้างล่างนี้

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง
กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
Field is required!
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!