หูตึงกับผู้สูงอายุ

จินตนาการดูว่า หากคุณถูกตัดขาดจากการสื่อสารระหว่างคุณกับคนที่คุณรักทุกคน…. คนที่คุณรักรอบตัวคุณกำลังคุยกัน

Read More

หน้าฝน…เหงื่อ…ความชื้น กับเครื่องช่วยฟังของคุณ

 เครื่องช่วยฟังทำให้คุณได้ยินเสียงที่คุณไม่ได้ยินมานาน ให้คุณได้สื่อสารพูดคุย ใช้ชีวิตนอกบ้านได้อย่างเพลิดเพลินและมีความสุข แน่นอนว่ากิจกรรมนอกบ้านระหว่างวันนั้น คุณย่อมต้องเจอกับฝนโดยเฉพาะในช่วงนี้

Read More

ทำไมเครื่องช่วยฟังคุณภาพจึงมีราคาแพง (ตอนที่ 2)

ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทุกคนมีความคาดหวังมากจากการใส่เครื่องช่วยฟัง ทุกคนคาดหวังว่าเมื่อนำเครื่องช่วยฟังใส่ในหูแล้วจะกลับมาได้ยินเสียงเหมือนก่อนที่จะเกิดความบกพร่อง

Read More

ถ่านเครื่องช่วยฟังชนิดไร้สารปรอท (Mercury-Free Zinc Air) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รู้หรือไม่ว่าผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังทุกท่าน มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ถ่านเครื่องช่วยฟังชนิดไร้สารปรอท (Mercury-Free Zinc Air)

Read More

ถ่านเครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์คู่กันที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง

ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังบางท่านอาจยังไม่ทราบว่าถ่านเครื่องช่วยฟังที่นำมาใช้ควรเป็นถ่านเครื่องช่วยฟังเฉพาะโดยตรง ที่มีขนาดของแรงดันไฟฟ้า 1.4 โวลท์ ซึ่งออกแบบมารองรับการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิคส์ของเครื่องช่วยฟัง

Read More
arrow