4 เหตุผลที่คุณต้องตรวจการได้ยินและตรวจสายตา

4 เหตุผลที่คุณต้องตรวจการได้ยินและตรวจสายตา

การได้เห็นสถานที่ที่คุณประทับใจ และการได้ยินเสียงพูดคุยของคนที่คุณใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข นย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ให้บริการสังคมโดยตรวจการได้ยินให้แก่ผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า

View Sermon
สูงอายุหูตึง

หูตึงกับผู้สูงอายุ

หูตึงกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินแต่ไม่ได้ดูแลแก้ปัญหาพบว่ามีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาการการได้ยิน

View Sermon

สารดูดความชื้นเครื่องช่วยฟัง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สารดูดความชื้นของ Intimex ยี่ห้อ DryBag เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ไม่มีการนำมาบรรจุใหม่ภายในประเทศ ทำจากดินไดอะตอม ชนิดหนึ่ง

View Sermon

หน้าฝน…เหงื่อ…ความชื้น กับเครื่องช่วยฟังของคุณ

ความชื้นส่งผลเสียต่อเครื่องช่วยฟังของคุณได้ ลองนึกภาพคุณหยิบกระป๋องน้ำอัดลมออกจากตู้เย็น สักพักคุณจะเห็นว่ามีหยดน้ำเกาะอยู่ที่กระป๋องน้ำอัดลม

View Sermon

ทำไม เครื่องช่วยฟัง คุณภาพจึงมีราคาแพง (ตอนที่ 2)

ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทุกคนมีความคาดหวังมากจากการใส่เครื่องช่วยฟัง ทุกคนคาดหวังว่าเมื่อนำเครื่องช่วยฟังใส่ในหูแล้วจะกลับมาได้ยินเสียงเหมือนก่อนที่จะเกิดความบกพร่อง

View Sermon
ถ่านเครื่องช่วยฟัง

ถ่านเครื่องช่วยฟัง ชนิดไร้สารปรอท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถ่านเครื่องช่วยฟัง Zinc Air แบบเดิม มีสารปรอทที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสภาพแวดล้อมอยู่ประมาณถึง 10%  ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่

View Sermon
Back to top