4 เหตุผลที่คุณต้องตรวจการได้ยินและตรวจสายตา

             เราทุกคนตระหนักว่าหูและตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์ การได้เห็นสถานที่ที่คุณประทับใจ และการได้ยินเสียงพูดคุยของคนที่คุณใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นช่วงเวลาที่คุณประทับใจ และแน่นอนว่าจะอยู่ในความทรงจำของคุณตลอดไป

4 เหตุผลที่คุณต้องตรวจการได้ยินและตรวจสายตา เครื่องช่วยฟัง

  1. การได้ยินส่งเสริมการมองเห็น จากงานวิจัยของ UCLA study พบว่าการได้ยินและการมองเห็นทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณรับรู้และมีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆรอบตัวคุณ
  2. ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางสายตา มักมีความบกพร่องทางการได้ยิน จากงานวิจัยของ JAMA Ophthalmology นักวิจัยพบความเชื่อมโยงระหว่างความบกพร่องทางการได้ยินและความบกพร่องทางสายตาที่เกิดขึ้นตามอายุ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน จะส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย และความเป็นอยู่ที่ดี (well-being) ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และด้านสังคม
  3. ความบกพร่องทางการได้ยินและความบกพร่องทางสายตา มีส่วนสัมพันธ์กับการลดลงของระดับการรับรู้ทางสติปัญญา (Cognitive decline) บทความของ Newswise ระบุว่าไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องทางการได้ยิน หรือความบกพร่องทางสายตา มีส่วนทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองค่อยๆ ลดลง จากบทความนี้ระบุไว้ว่าโดยเฉลี่ยผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีการทำงานของสมองลดลง
  4. สายตาดี ได้ยินดี ควบคู่ไปกับสมอง กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ที่แข็งแรง ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงของการหกล้ม การทำงานของอวัยวะการทรงตัวของหูชั้นในมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายของคุณคงความสมดุลไว้ได้ จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins พบว่าไม่ดูแล ใส่ใจแก้ปัญหาความบกพร่องทางการได้ยินของคุณ จะส่งผลทำให้คุณมีโอกาสหกล้มได้มากกว่าผู้ที่มีการได้ยินปกติถึง 3 เท่า

              การได้ยินและสายตา ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยคุณให้ได้ใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการได้อย่างดีที่สุด ดังนั้นขอให้ดูแลรักษาการได้ยิน และสายตาของคุณให้อยู่ในระดับที่ดีเลิศอยู่เสมอ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ให้บริการสังคมโดยตรวจการได้ยินให้แก่ผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า ผู้สูงอายุสามารถนัดหมายเข้ารับการตรวจการได้ยินได้ที่

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์  หมายเลข 02-279-3030 

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
โทร: 02 279 3030
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/intimexhearingaid
คุยไลน์: line ID : @intimex
—เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

Back to top