ทำไม เครื่องช่วยฟัง คุณภาพจึงมีราคาแพง (ตอนที่ 2)

           ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทุกคนมีความคาดหวังมากจากการใส่เครื่องช่วยฟัง ทุกคนคาดหวังว่าเมื่อนำเครื่องช่วยฟังใส่ในหูแล้วจะกลับมาได้ยินเสียงเหมือนก่อนที่จะเกิดความบกพร่อง หรือเรียกได้ว่ามีความคาดหวังว่าจะได้ยินเหมือนเดิม หรือใกล้เคียงเสียงเดิมที่เคยได้ยินมากที่สุด ผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังคุณภาพมีจุดมุ่งหมายในการผลิตเครื่องช่วยฟังที่มีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปถึงจุดที่ว่าต้องการเชื่อมโยงการได้ยินของคุณให้สื่อสารกับสมองของคุณผ่านเทคโนโลยี หากไม่มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ เครื่องช่วยฟังก็จะเป็นเสมือนเครื่องขยายเสียงที่ไม่สามารถมีวันที่จะเข้าใกล้ประสบการณ์การได้ยินตามธรรมชาติได้อย่างแท้จริง

            ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) บริษัทผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังเฉพาะในประเทศอเมริกา ได้ใช้เงินกับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาไปประมาณ 16,500 ล้านบาท ในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผสมผสานการได้ยินจากหูทั้งสองข้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนรอบข้างให้กับผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อให้การใช้ชีวิตของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินสะดวกสบายมากขึ้น ฯลฯ แน่นอนว่าคุณก็ยังเห็นเครื่องช่วยฟังราคาถูกจำหน่ายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นที่น่าคิดว่าเครื่องช่วยฟังราคาถูก จะนำเทคโนโลยีล่าสุดที่ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นมาผลิตเครื่องช่วยฟังให้คุณได้เข้าถึงการได้ยินที่ใกล้เคียงธรรมชาติตามระดับการได้ยินและรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณได้จริงหรือไม่  การลงทุนกับเครื่องช่วยฟังคุณภาพ เป็นการลงทุนในระยะอย่างน้อย 5 ปี หมายถึง ถ้าคุณใส่เครื่องช่วยฟังวันละ 12 ชั่วโมง ปีละ 4,320 ชั่วโมง ระยะเวลา 5 ปี รวม 21,600 ชั่วโมง เฉลี่ยต่อชั่วโมงของการลงทุนเครื่องช่วยฟังคุณภาพดีประมาณชั่วโมงละ 2.30 บาท การลงทุนเพื่อการได้ยินของคุณ …วันละ 27 บาท !

การลงทุนกับ เครื่องช่วยฟัง คุณภาพ

     ที่มีเทคโนโลยีช่วยให้คุณเข้าใกล้ประสบการณ์การได้ยินตามธรรมชาติ ที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ คุณสามารถคาดหวังได้ว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ปลอดภัย คุณภาพสูงมาตรฐานจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และการดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน พร้อมบริการก่อนและหลังขาย ตามกรอบแนวทางการให้บริการ (Framework of Care) ได้แก่

 

  1. ให้คำปรึกษาและแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและครอบครัว
  2. ตรวจวัดระดับการได้ยิน พร้อมอธิบายผลให้ทราบ
  3. เลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมตามระดับการได้ยิน และรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล
  4. ใช้เวลาร่วมกันในการปรับเครื่องให้ทดลองฟังอย่างไม่เร่งรีบ
  5. มีบริการยืมเครื่องไปทดลองฟังที่บ้าน
  6. บริการปรับเสียง ตลอดอายุการใช้งาน
  7. ดูแลเครื่องช่วยฟังให้สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ (Germs) แบคทีเรีย (Bacteria) ด้วย                 แสงอุลตร้าไวโอเลตความเข้มข้นสูงพิเศษ ทุก 3 เดือน ตลอดอายุการใช้งาน
  8. ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาเครื่อง ตลอดอายุการใช้งาน
  9. ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของเครื่องประจำปี
  10. ตรวจวัดระดับการได้ยินประจำปี

 

ลองพิจารณาดูนะครับว่าจากที่กล่าวมาแล้ว เครื่องช่วยฟัง คุณภาพ…..ราคาแพงจริงหรือ?

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
โทร: 02 279 3030
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/intimexhearingaid
คุยไลน์: line ID : @intimex
—เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

Back to top