ทำไมเครื่องช่วยฟังคุณภาพจึงมีราคาแพง ( ตอนที่1 )

     เมื่อท่านพบว่าตนเอง หรือผู้ที่ท่านรักเริ่มมีอาการหูตึง ได้ยินเสียงต่างๆ โดยเฉพาะเสียงพูดน้อยลง ท่านมักจะเริ่มหาข้อมูลเพื่อซื้อเครื่องช่วยฟังเข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ขาดเสียง ให้ได้กลับมาได้ยิน แต่ท่านอาจกลับพบว่าเครื่องช่วยฟังคุณภาพมักมีราคาแพง

     แม้ว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบจะไม่ได้มีราคาสูง แต่เทคโนโลยีเบื้องหลังที่พัฒนาให้อุปกรณ์เหล่านี้มีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการลงทุนหลายร้อยล้านบาทต่อปีเพื่อการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาออกแบบเครื่องช่วยฟัง การจ้างทีมงานวิจัยและนักพัฒนาทั้งด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนและด้านซอฟต์แวร์จำนวนมากที่มีชั่วโมงทำงานต่อเนื่องนับไม่ถ้วน การออกแบบซอฟต์แวร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์มีค่าใช้จ่ายมหาศาล การออกแบบไลน์การผลิต เพื่อให้เครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ที่นำมาช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินที่มีความต้องการหลากหลายในแต่ละบุคคล และในสถานการณ์ของเสียงที่แตกต่างกัน ให้มีเครื่องช่วยฟังที่ฟังสบาย ได้ยินเสียงพูดชัดเจน ลดเสียงรบกวนรอบข้าง และมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ที่หูตึง ได้ยินมากขึ้น และได้คุณภาพชีวิตที่ดีกลับมา

เครื่องช่วยฟังแพงกว่ามือถือจริงหรือ ?

     บางท่านอาจเปรียบเครื่องช่วยฟังกับโทรศัพท์มือถือว่าทำไมราคาเครื่องช่วยฟังจึงแพงกว่าโทรศัพท์มือถือ อันดับแรกคือโทรศัพท์มือถือมีเรื่องของการได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่เครื่องช่วยฟังผลิตและขายให้กับกลุ่มผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินเท่านั้น อันดับสองก็คือยอดขายเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ยอดขายเครื่องช่วยฟังที่จำหน่ายทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนเพียง 15.05 ล้านเครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องที่จำหน่ายต้องได้รับการปรับให้รองรับระดับการได้ยิน รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ใช้แต่ละราย ในขณะที่โทรศัพท์มือถือที่จำหน่ายทั่วโลกในปีเดียวกัน มีจำนวนถึง 1,540 ล้านเครื่อง นอกเหนือจากนั้นการขายโทรศัพท์มือถือไม่ต้องมีการดูแลปรับเครื่องรองรับผู้ใช้งานอีกด้วย จะเห็นได้ว่าต้นทุนในการผลิตและจำหน่ายของเครื่องช่วยฟังจึงสูงกว่า เทียบไม่ได้กับโทรศัพท์มือถือที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาก

     ราคาของเครื่องช่วยฟังไม่ควรเป็นปัจจัยเดียวในการพิจารณาเมื่อต้องการซื้อ เครื่องช่วยฟังคุณภาพจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน และผู้ที่ท่านรัก รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างให้ดีขึ้น ในตอนสองจะเป็นสิ่งที่ท่านควรพิจารณาอย่างลึกซึ้งว่าทำไมเครื่องช่วยฟังคุณภาพจากศูนย์บริการมืออาชีพจึงปลอดภัยและเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดสำหรับความสุขและคุณภาพชีวิตของท่าน……
ต่อตอน 2 

arrow