ถ่านเครื่องช่วยฟัง ชนิดไร้สารปรอท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รู้หรือไม่ว่าผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังทุกท่าน ถ่านเครื่องช่วยฟัง

มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ ถ่านเครื่องช่วยฟัง ชนิดไร้สารปรอท (Mercury-Free Zinc Air)

ถ่านเครื่องช่วยฟัง Zinc Air แบบเดิม มีสารปรอทที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสภาพแวดล้อมอยู่ประมาณถึง 10%  ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ ทำให้สามารถผลิตถ่านเครื่องช่วยฟังให้เป็นถ่านชนิดไร้สารปรอทสำหรับทุกท่านได้ใช้อย่างปลอดภัย

ถ่านเครื่องช่วยฟังแบบ Zinc Air ใช้ก๊าซออกซิเจนจากบรรยากาศภายนอก เข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีกับโลหะสังกะสีและสารละลายที่บรรจุอยู่ภายในก้อนถ่าน ผ่านรูด้านที่ติดสติ๊กเกอร์ เมื่อผู้ใช้ดึงสติ๊กเกอร์ออก อ๊อกซิเจนในอากาศจะวิ่งเข้าไปทางรูนี้อย่างช้าๆ  ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องให้เวลาอ๊อกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาเคมี โดยวางถ่านเครื่องช่วยฟังหงายด้านที่มีรูทางเข้าของอากาศ (ด้านที่ติดสติ๊กเกอร์) ทิ้งไว้ 2 นาที จึงนำถ่านไปใส่ในเครื่องช่วยฟัง

ทำไมรู้สึกว่า ถ่านเครื่องช่วยฟัง มีอายุการใช้งานสั้น?

จากการเก็บสถิติของผู้ใช้เครื่องช่วยฟังส่วนใหญ่ที่พบว่าถ่านเครื่องช่วยฟังมีอายุการใช้งานสั้นนั้น พบว่าเนื่องมาจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

  1. เมื่อใช้เครื่องช่วยฟังในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรืออุณหภูมิสูง
  2. ลักษณะการใช้งานที่เปลี่ยนไป เช่น ระยะเวลาในการใส่เครื่องช่วยฟังแต่ละวันนาน ในแต่ละวันอยู่ในที่มีเสียงรบกวนเป็นระยะเวลานาน มีการต่อเชื่อมเครื่องช่วยฟังกับระบบไร้สาย เช่น รับโทรศัพท์ ฟังโทรทัศน์ เป็นเวลานาน
  3. เมื่อมีการใช้เครื่องช่วยฟังในบางโอกาสนานหลายสิบชั่วโมงต่อวัน เช่น ไปดูภาพยนตร์ ดูคอนเสิร์ตรอบดึก
  4. เมื่อเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังเป็นรุ่นใหม่ เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลต้องการกำลังไฟมากกว่าเครื่องช่วยฟังแบบอานาล็อก

 

สิ่งที่ทำให้อายุการใช้งานของ ถ่านเครื่องช่วยฟัง สั้นกว่าที่ควร

  1. ลอกสติ๊กเกอร์ออก แล้วไม่ได้เช็ดคราบสติ๊กเกอร์ที่อาจติดอยู่บนผิวถ่านเครื่องช่วยฟัง ทำให้คราบกาวปิดรูทางเข้าของอากาศ
  2. ไม่ได้ตั้งถ่านทิ้งไว้ให้อ๊อกซิเจนใช้เวลาทำปฏิกิริยา หรือตั้งทิ้งไว้น้อยกว่า 2 นาที ก่อนใส่ในรังถ่าน
  3. ทิ้งถ่านเครื่องช่วยฟังค้างไว้ในเครื่อง ควรนำถ่านออกมาจากรังถ่านทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน เนื่องจากความชื้นที่สะสมไว้ในก้อนถ่านด้านในจะทำปฏิกริยาเคมีกับสารละลายในก้อนถ่าน ทำให้ก้อนถ่านบวม และปล่อยสารละลายบางส่วนกลับออกมาทางรูที่อากาศ และไหลเข้าไปภายในวงจรเครื่องได้
  4. ลืมปิดเครื่องช่วยฟังเมื่อเลิกใช้
  5. เก็บถ่านเครื่องช่วยฟังไว้ปะปนกับโลหะ
  6. เก็บถ่านเครื่องช่วยฟังไว้ในที่ร้อน เช่น เก็บไว้ในรถที่ตากแดด

 

 

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
โทร: 02 279 3030
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/intimexhearingaid
คุยไลน์: line ID : @intimex
—เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

Back to top