INTIMEX LINE MY SHOP x
INTIMEX FACEBOOK SHOP x
INTIMEX SHOP ONLINE x

ตรวจการได้ยินไม่ต้องครอบหูด้วย Insert earphones

การตรวจการได้ยินที่ท่านเคยเห็นหรือคุ้นเคยเป็นการตรวจโดยผ่านการใส่ Headphones ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คาดอยู่บนศีรษะและครอบใบหูทั้งสองข้างผู้ตรวจการได้ยินจะปล่อยเสียงบริสุทธิ์ผ่าน Headphones นี้เข้ามายังหูทั้งสองข้างของท่าน

View Sermon

รักษาสุขภาพการได้ยินอย่างไรในช่วงวิกฤตโควิด19

เมื่อทั้งโลกเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ห่างกันทำให้ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเป็นสาเหตุให้เราต้องแยกตัวเองหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นการรวมผู้คนหมู่มากรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระจายตัวของเชื้อ

View Sermon

ทำไมผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจึงมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะติด เชื้อไวรัสโควิด-19

มีข้อมูลจากหลายแหล่งให้รายละเอียดว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะติด เชื้อโควิด-19

View Sermon

ความบกพร่องทางการได้ยินกับภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ

ภาวะการหกล้มเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านร่างกาย และจิตใจของตัวผู้สูงอายุ

View Sermon

หัวใจของการได้ยินที่ดีไม่ได้อยู่เพียงเครื่องช่วยฟัง แต่คือการออกแบบการได้ยิน

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังจะเข้าใจคุณสมบัติเด่นของเครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่น และเลือกเครื่องช่วยฟังคุณสมบัติเด่นนั้นให้เหมาะสมกับระดับการได้ยิน

View Sermon

มาป้องกันก่อนสูญเสียการได้ยินกันเถอะ

โปรแกรมป้องกันก่อนเกิดของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มรู้สึกว่าได้ยินเสียงพูดไม่ชัด ผู้ที่มีปัญหาการรับฟังในที่มีเสียงรบกวน

View Sermon
Back to top