มาป้องกันก่อนสูญเสียการได้ยินกันเถอะ

โปรแกรมป้องกันก่อนเกิดของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มรู้สึกว่าได้ยินเสียงพูดไม่ชัด ผู้ที่มีปัญหาการรับฟังในที่มีเสียงรบกวน

View Sermon
Back to top