ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

อินทิเม็กซ์ ช่วยให้คุณได้ยิน… 

บริการสอบถามรายละเอียดของ เทคนิคใส่และถอด หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเครื่องช่วยฟังหล่นเสียหาย

หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อสอบถามรายละเอียด