ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

อินทิเม็กซ์ ช่วยให้คุณได้ยิน… 

บริการสอบถามรายละเอียดเรื่องอากาศร้อน… เหงื่อ… ความชื้น…มีผลทำให้เครื่องช่วยฟังเสีย ?

หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อสอบถามรายละเอียด