ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

อินทิเม็กซ์ ช่วยให้คุณได้ยิน… 

บริการสอบสำหรับผู้ที่สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการได้ยิน ในผู้สูงอายุ

หรือกรอกข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการได้ยิน ในผู้สูงอายุ