ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

อินทิเม็กซ์ ช่วยให้คุณได้ยิน… 

บริการสอบถามรายละเอียด
การส่งมอบการได้ยิน และ เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน

หรือกรอกข้อมูลเพื่อสอบถามรายละเอียดการส่งมอบการได้ยิน และ เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน