ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

อินทิเม็กซ์ ช่วยให้คุณได้ยิน… 

บริการสอบถามรายละเอียดของ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน กับเทคนิคการปรับตัวเมื่อใส่เครื่องช่วยฟัง

หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อสอบถามรายละเอียด