https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex

วิธีทำความสะอาด เครื่องช่วยฟัง Hearingaid ด้วยตัวเอง

   เครื่องช่วยฟังเป็นการลงทุนที่สำคัญดังนั้นจึงควรเรียนรู้ วิธีทำความสะอาด เครื่องช่วยฟัง และดูแลรักษาด้วยตนเองได้ที่บ้าน เครื่องช่วยฟังมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อน และน่าอัศจรรย์ อุปกรณ์ที่เล็กๆเหล่านี้ทำงานในสภาวะที่จำเป็นต่อการได้ยิน ซึ่งด้านในของช่องหูของคุณอาจมีขี้หูและความชื้น การทำความสะอาดเป็นประจำคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองร่วมกับการบำรุงรักษา การดูแลการได้ยินของตัวคุณเองจะช่วยให้คุณมีการได้ยินที่ดีขึ้น

อ่านต่อ วิธีทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง Hearingaid ด้วยตัวเอง

คำแนะนำใน การดูแลเครื่องช่วยฟัง ให้สะอาดตามรูปแบบเครื่องช่วยฟังของคุณ

   การทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง แนะนำให้ทำความสะอาดทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู หรือเครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหู ก่อนที่เราจะเริ่มทำความสะอาดเครื่องช่วยฟังเราจะต้องนำแบตเตอรี่ออกจากเครื่องช่วยฟังก่อน นำมาเก็บไว้ในตลับเครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด นั้น มีอะไรบ้าง

วิธีทำความสะอาด เครื่องช่วยฟัง ล้างเครื่องช่วยฟัง

1. ผ้าแห้งสำหรับเช็ดทำความสะอาด

2. แปรงสำหรับปัดทำความสะอาด

2
วิธีทำความสะอาด เครื่องช่วยฟัง ล้างเครื่องช่วยฟัง

3. กระปุกใส่สารดูดความชื้น

4. สารดูดความชื้น

วิธีทำความสะอาด เครื่องช่วยฟัง ล้างเครื่องช่วยฟังสารดูดความชื้น

วิธีทำความสะอาด เครื่องช่วยฟัง Hearingaid

วิธีทำความสะอาด เครื่องช่วยฟัง ล้างเครื่องช่วยฟังสารดูดความชื้น

1. วิธีทำความสะอาด ล้างเครื่องช่วยฟัง BTE (หลังใบหู)

ขั้นตอน1

เริ่มจากการใช้แปรงปัดทำความสะอาดก่อน ปัดให้ทั้งตรงบริเวณไมโครโฟนที่อยู่ด้านหลังและก็รูไมโครโฟนที่อยู่ด้านข้างตัวเครื่องช่วยฟัง ปัดเบาๆ และสามารถปัดตรงบริเวญปุ่มเพิ่ม-ลดเสียงได้ ตรวบริเวณพิมพ์หู หากมีขี้หูเกาะตรงบริเวณตรงนี้อยู่เราสามารถใช้แปรงเขี่ยขี้หูออกได้

ขั้นตอน2

นำผ้าแห้งมาเช็คทำความสะอาดตรงบริเวณตัวเครื่อง รวมถึงพิมพ์หู

ขั้นตอน3

นำเครื่องช่วยฟัง มาใส่ไว้ในกระปุกสารดูดความชื้นซื่งภายในกระปุกจะมีสารดูดความชื้นอยู่ข้างใน เครื่องช่วยฟังที่เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดฝารังถ่าน แล้วก็นามาใส่ไว้ในกระปุกกันชื้น หลังจากนั้นเราก็ปิดฝาให้สนิด

วิธีทำความสะอาด เครื่องช่วยฟัง ล้างเครื่องช่วยฟังสารดูดความชื้น

2. วิธีทำความสะอาด ล้างเครื่องช่วยฟัง ITE (ในช่องหู)

ขั้นตอน1

บริเวณด้านท้ายมีตะแกรงขาวๆ อยู่ตรงบริเวณนี้ เป็นตะแกรงสำหรับป้องกันขี้หูเข้าไปในตัวเครื่องช่วยฟัง ดังนี้นบริเวณนี้ อาจจะมีขี้หูอุดตันอยู่ เราสามารถใช้แปรงเขียขี้หูและก็ปัดบริเวณ ด้านหลังตัวเครื่อง ก็สามารปัดทำความสะอาดได้

ขั้นตอน2

นำผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่ง หลังจากเช็ดทำความสะอาดเครื่องช่วยฟังแล้ว

ขั้นตอน3

นำเครื่องช่วยฟัง มาใส่ไว้ในกระปุกสารดูดความชื้นซื่งภายในกระปุกจะมีสารดูดความชื้นอยู่ข้างใน เครื่องช่วยฟังที่เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดฝารังถ่าน แล้วก็นามาใส่ไว้ในกระปุกกันชื้น หลังจากนั้นเราก็ปิดฝาให้สนิด

พบกับ
Intimex Youtube Channel
กับข้อมูลข่าวสารเครื่องช่วยฟัง
ของ ศูนย์ฯ
กรุณารับชมผ่าน วีดีโอแนะนำ

ข่าวสาร กิจกรรม การได้ยิน

บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ DRIVE IN SERVICE

Drive in Service บริการใหม่ผู้ที่ใส่ เครื่องช่วยฟัง สะดวกปลอดภัยไม่ต้องลงจากรถ

DRIVE-IN SERVICE เป็นบริการใหม่สำหรับท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการเข้ามารับบริการเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง หรือซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

Covid-19 ตรวจการได้ยิน ตรวจหู บริการ เครื่องช่วยฟัง

ศูนย์ฯ อินทิเม็กซ์ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการช่วงวิกฤต Covid-19

ให้ปลอกภัยไร้เชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )
nเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )

1

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เปิดให้บริการตามปกติ ทุกสาขา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟ้งอินทิเม็กซ์ ทุกสาขา ขอแจ้งปรับเวลาให้บริการเป็นการ (ชั่วคราว) เป็นเวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

banner นัดหมาย

บริการ เครื่องช่วยฟัง เพื่อลดความแออัดสร้างความปลอดภัยลูกค้า

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์เปิดให้ บริการเครื่องช่วยฟัง เพื่อรองรับความต้องการการนำเครื่องช่วยฟังเข้ามาตรวจเช็ค ล้างเครื่องช่วยฟัง

Banner บทความเครื่องช่วยฟัง13 2

รักษาสุขภาพการได้ยินอย่างไร ในช่วงวิกฤตโควิด 19

เมื่อทั้งโลกเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ห่างกันทำให้ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเป็นสาเหตุให้เราต้องแยกตัวเองหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นการรวมผู้คนหมู่มากรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระจายตัวของเชื้อ

หน้ากากอนามัย ควบคู่กับ เครื่องช่วยฟัง บางที่เรา ใส่ ถอด หน้ากากอนามัย

เทคนิคใส่และถอด หน้ากากอนามัย สำหรับผู้ที่ใส่ เครื่องช่วยฟัง

เทคนิคใส่และถอด “หน้ากากอนามัย”
สำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังชนิดทัดหลังใบหู
เพื่อป้องกันเครื่องช่วยฟังหล่นเสียหาย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ