ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ (สาขาพระรามหก)

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8:30-17:30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:00-17:00 น.
หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

View Details

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ( Center For Special Needs Children )

เวลาทำการ
อังคาร-ศุกร์ : เวลา 9:00-18:00 น
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:00-17:00 น
หยุดทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

View Details

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ (สาขาวิสุทธิกษัตริย์)

เวลาทำการ
อังคาร-ศุกร์ : เวลา 8:30-17:30 น
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:00-17:00 น
หยุดทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

View Details

ศูนย์การได้ยินเฮียร์ริ่ง โฟกัส (สาขาสาทร) ได้ย้ายมายังศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ สาขา พระรามหก

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8:30-17:30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:00-17:00 น.
หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

View Details

ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ (สาขาเชียงใหม่)

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : เวลา 9:00-18:00 น
เสาร์ : เวลา 8:30-17:30 น
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

View Details