ร่วมอวยพร และส่งมอบความสุขไป
กับศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

อยากให้ปี 2020 ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เราพัฒนา/ปรับปรุง/เพิ่มเติมอะไร เรายินดีรับฟังความคิดเห็นและคำติชมของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ให้ท่านมีความสุขกับการได้ยินตลอดทั้งปี 2020 นี้.

 • *จำเป็น
  แด่ปี 2020 ขอให้... *
  อยากให้เราพัฒนา/ปรับปรุง/เพิ่มเติมอะไร ในปี 2020 ที่จะถึงนี้ *
  คะแนนการให้บริการ *
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรปรับปรุง *
  กรุณากรอกชื่อของคุณ *
  กรุณากรอกอีเมลของคุณ *
 • Back to top