บริการ Intimex Wellness

**หากสนใจ สามารถลงทะเบียนนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ Intimex Wellness โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
ปัจจุบันคุณประกอบอาชีพอะไร
Field is required!
Field is required!
คุณสนใจสอบถามข้อมูลนี้ให้กับใคร :
Field is required!
Field is required!
คุณเคยรับการตรวจการได้ยินหรือไม่
Field is required!
ปัจจุบันคุณใช้เครื่องช่วยฟังอยู่หรือไม่
Field is required!
คุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับผ่านช่องทางใด
Field is required!
Field is required!
หากให้เจ้าหน้าที่ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์คุณสามารถกำหนดเวลาที่สะดวกติดต่อกลับได้
 • - กรุณาเลือกช่วงเวลา -
 • ไม่ระบุเวลา
 • 8.00น.-9.00น.
 • 9.00น.-10.00น.
 • 10.00น.11.00น.
 • 11.00น-12.00น..
 • 12.00น.-13.00น.
 • 13.00น. - 14.00น.
 • 14.00น. - 15.00น.
 • 15.00น. - 16.00น.
 • 16.00น. - 17.00น.
 • 17.00น. - 18.00น.
Field is required!
Field is required!
Back to top