INTIMEX LINE MY SHOP x
INTIMEX FACEBOOK SHOP x
INTIMEX SHOP ONLINE x

INIZIA 1 เปิดประตูสู่โลกแห่งการได้ยิน

 

INIZIA 1

เปิดประตูสูโลกแห่งการได้ยิน

 

ได้ยินเสียง
อย่างเป็นธรรมชาติ

ฟังภาษาไทย
เข้าใจทุกวรรณยุกต์

ชัดเจน
แม้มีสียงรบกวน


ChannelFree™

การประมวลผลสัญญาณที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้คุณได้ยินเสียงอย่างชัดเจนในทุกสภาพแวดล้อมด้วยการขยายเสียงอย่างละเอียดและให้เสียงอย่างเป็นธรรมชาติ จึงทำให้ทุกการสื่อสารเป็นเรื่องง่ายดาย

 

Language Specific Target

รับเสียงคำพูดในภาษาไทยได้ดีที่สุด โดยระบบการประมวลผลที่ใช้นักภาษาศาตร์คำนวณเสียงของวรรณยุกต์ และสระภาษาไทยคุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้ยินและเข้าใจบทสนทนาได้ง่ายขึ้น

 

Advanced Soft Noise Management

พัฒนาระบบการจัดการเสียงรบกวนขั้นพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ฟังเสียงพูดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการสนทนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ฟังเสียงพูดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการสนทนา

Back to top