ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

อินทิเม็กซ์ ช่วยให้คุณได้ยิน… 

บริการสอบถามรายละเอียดของ Hearing Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน และเครื่องช่วยฟัง

หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อสอบถามรายละเอียด

service hearingaid optimized