https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 17:30 | เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8:00 - 17:00

เราช่วยให้คุณ “ได้ยิน”

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม
เราช่วยให้คุณ “ได้ยิน”

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม

ได้ยินดี สุขภาพดี ที่อินทิเม็กซ์

“การใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงที่ได้รับการเลือกตามไลฟสไตล์ ของผู้ใช้แต่ละท่านอย่างพิถีพิถัน ควบคู่ไปกับดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิต ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน”
ศูนย์อินทิเม็กซ์ รวบรวมความทันสมัยของสุดยอดเทคโนโลยี ด้านการได้ยินและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Hearing Coach เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้รับคำปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง และบริการทางการได้ยิน โดยพิจารณาจากความต้องการและไลฟสไตล์เฉพาะบุคคล

ได้ยินดี สุขภาพดี
ที่อินทิเม็กซ์

“การใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงที่ได้รับการเลือกตามไลฟสไตล์ ของผู้ใช้แต่ละท่านอย่างพิถีพิถัน ควบคู่ไปกับดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิต ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน”
ศูนย์อินทิเม็กซ์ รวบรวมความทันสมัยของสุดยอดเทคโนโลยี ด้านการได้ยินและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Hearing Coach เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้รับคำปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง และบริการทางการได้ยิน โดยพิจารณาจากความต้องการและไลฟสไตล์เฉพาะบุคคล

ประสาทหูเทียม Cochlear Implant

เทคโนโลยีเพื่อผู้สูญเสียการได้ยิน ระดับรุนแรง เมื่อคนสูญเสียการได้ยินในระดับรุนแรงถึงหูหนวก ไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะพิจารณาให้ ประสาทหูเทียม เป็นทางแก้ปัญหาในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ประสาทหูเทียม
Cochlear Implant

เทคโนโลยีเพื่อผู้สูญเสียการได้ยิน ระดับรุนแรง เมื่อคนสูญเสียการได้ยินในระดับรุนแรงถึงหูหนวก ไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะพิจารณาให้ ประสาทหูเทียม เป็นทางแก้ปัญหาในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ผลิตภัณฑ์ของ Intimex

ผลิตภัณฑ์

เครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

เครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

ดูแลเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

พิมพ์หูเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

พิมพ์หูเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

ดูแลเครื่องช่วยฟัง

การดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน Intimex Framework of Care

รีวิวจากผู้ใช้บริการของเรา

บทความ ข่าวสาร และ โปรโมชั่น

บทความ ข่าวสาร
และ โปรโมชั่น

8 เทคนิค ที่ช่วยให้คุณมีความสุข สำหรับผู้ใส่เครื่องช่วย

8 เทคนิค ที่ช่วยให้คุณมีความสุขกับการสนทนาบนโต๊ะอาหาร สำหรับผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง

การหาโอกาสพบปะสังสรรค์ ไปทานอาหารตามร้านอาหารกับครอบครัว เพื่อนฝูง เป็นช่วงเวลาดีๆ ที่จะเติมพลังให้กับชีวิต อย่าให้ความบกพร่องทางการได้ยิน และการใส่เครื่องช่วยฟังของคุณ จำกัดคุณจากความสุข

อ่านต่อ >
banner ใส่เครื่องช่วยฟัง ลดอาการเหนื่อยอ่อนล้าจากการฟังได้อย่างไร_730x438px

ใส่เครื่องช่วยฟัง ลดอาการเหนื่อยล้าจากการฟังได้อย่างไร

เมื่อคุณได้ยินไม่ชัดขณะคุณสนทนาพูดคุย มีอาการเครียด เสียสมาธิ และเหนื่อยล้าจากการฟังเมื่อพยายามทำความเข้าใจการสนทนา อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการสูญเสียการได้ยิน สมองของคุณจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อประมวลผล

อ่านต่อ >

8 สาเหตุเมื่อใส่ เครื่องช่วยฟัง แล้วเกิด เสียงหวีด (Feedback)

พิมพ์หู เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องช่วยฟัง พิมพ์หู มีหน้าที่นำเสียงที่ขยายจากเครื่องช่วยฟังส่งตรงไปยังช่องหู พิมพ์หู ควรมีขนาดพอดีกับช่องหู และใส่แล้วให้ความรู้สึกสบายหู เสียงหวีดที่เกิดขึ้นจากพิมพ์หู และความรู้สึกไม่สบาย เป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง

อ่านต่อ >