ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex

NAVARA 1

เป็นเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลแบบทัดหลังหูปรับแต่งเสียงด้วยคอมพิวเตอร์

 เป็นเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลแบบทัดหลังหูปรับแต่งเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง มีเทคโนโลยี Audio Efficiency™เป็นกรรมสิทธิ์ของ Bernafon ช่วยให้ฟังเสียงคำพูดได้ชัดเจนมากขึ้น 

Lite nevara 1 p
banner nevara 1P V2

สถานการณ์ทั่วไป

1.โปรแกรมช่วยรับฟังเสียงจากทีวี

2.ระบบช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้าง (Soft Noise Management)

3.เชื่อมต่อเครื่องช่วยฟังกับสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาณบลูธูท   (เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม)

4.ระบบวิเคราะห์เสียงตามสภาพแวดล้อม 20,000ครั้งต่อวินาที (ChannelFree) และเพิ่มเสียงพยางค์ในภาษาไทยให้ชัดเจนขึ้น

5. ระบบช่วยขายเสียงคำพูดให้คมชัดขึ้น  (Speech Cue Priority)

คุณสมบัติทางเทคนิค

มาตรฐานสากลในการวัดและวิเคราะห์ผล 2cc Coupler ตามมาตรฐาน IEC หรือ ANSI ดังนี้ 

  • มีความดังสูงสุด (OSPL90,Peak) =  134 dB SPL 
  • มีกำลังขยายสูงสุด (Full-on Gain) = 68 dB 
  • ตอบสนองความถี่ (Frequency Range) อยู่ในช่วง 100 – 5800 Hz 
  • ใช้แบตเตอรี่ขนาด A13
บทความที่แนะนำ