มาป้องกัน ก่อนสูญเสีย การได้ยิน กันเถอะ

     ประมาณ 5% ของประชากรโลกมีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับใดระดับหนึ่ง นั่นหมายถึง ผู้คน 360 ล้านคน หรือ 1 ใน 20 คน มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากตัวเลขนี้ทำให้คุณเห็นได้ว่าตัวคุณเอง หรือคนใกล้ชิดอาจเกิดการบกพร่องทางการได้ยินในเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต การสูญเสียการรับรู้การฟัง เป็นการเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคุณไปอย่างสิ้นเชิง

การสูญเสียความสามารถใน การได้ยิน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ต่อสุขภาพ สุขภาพจิต และสุขภาวะ เครื่องช่วยฟัง

   การสูญเสียการได้ยินมีส่วนเชื่อมโยงกับความรู้สึกโดดเดี่ยวและปลีกตัวเองออกจากสังคม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ ใน ผู้สูงอายุการสูญเสียการได้ยินมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับภาวะการทํางานของสมองเสื่อมถอยลง (Cognitive decline) อาการป่วยทางจิตใจ (Mental illness) ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

    ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม  2  เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ   ในขณะที่ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาไปสู่ภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง    5   เท่า   เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ

     งานวิจัย * พบว่าเมื่อสมองส่วนที่ดูแลการได้ยินไม่ได้รับการกระตุ้นเนื่องจากการสูญเสียการได้ยิน    สมองส่วนอื่นจะเข้ามารับผิดชอบแทน ในผู้สูงอายุที่เริ่มมีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่าสมองส่วนที่ดูแลการได้ยินนี้ สามารถฟื้นฟูกลับคืนได้

โปรแกรมป้องกันก่อนเกิดเครื่องช่วยฟัง

     โปรแกรมป้องกันก่อนเกิดของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มรู้สึกว่าได้ยินเสียงพูดไม่ชัด ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีปัญหาการรับฟังในที่มีเสียงรบกวน ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่ไม่ได้รับการตรวจการได้ยินเกิน 1 ปี และผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ โปรแกรมประกอบด้วยการตรวจการได้ยิน การตรวจสุขอนามัยช่องหู การตรวจความยืดหยุ่นของแก้วหูเพื่อดูสมรรถภาพการนำเสียงเข้าสู่หูชั้นใน และการให้ความรู้ในการดูแลรักษาการได้ยิน ทั้งกระบวนการดังกล่าว ตรวดวัดด้วยเครื่องมือทันสมัย  ตรวจทุกขั้นตอนอย่างละเอียด  ใช้เวลาประมาณ  1 ชั่วโมง  ให้บริการทุกวันจันทร์-อังคาร และสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 02-279-3030 LINE : @intimex

อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล :
* https://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-05/asoa-hdt051215.php

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมป้องกันก่อนเกิด

เครื่องช่วยฟัง

ปัจจุบันคุณประกอบอาชีพอะไร
คุณสนใจสอบถามข้อมูลนี้ให้กับใคร :
คุณเคยรับการตรวจการได้ยินหรือไม่
ปัจจุบันคุณใช้เครื่องช่วยฟังอยู่หรือไม่
คุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับผ่านช่องทางใด
หากให้เจ้าหน้าที่ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์คุณสามารถกำหนดเวลาที่สะดวกติดต่อกลับได้
 • - กรุณาเลือกช่วงเวลา -
 • ไม่ระบุเวลา
 • 8.00น.-9.00น.
 • 9.00น.-10.00น.
 • 10.00น.11.00น.
 • 11.00น-12.00น..
 • 12.00น.-13.00น.
 • 13.00น. - 14.00น.
 • 14.00น. - 15.00น.
 • 15.00น. - 16.00น.
 • 16.00น. - 17.00น.
 • 17.00น. - 18.00น.

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
โทร: 02 279 3030
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/intimexhearingaid
คุยไลน์: line ID : @intimex
—เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

Back to top