https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
Play Video about Intimex ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยโซลูชั่นเครื่องช่วยฟังและบริการที่เหนือกว่าได้อย่างไร

Intimex ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยโซลูชั่นเครื่องช่วยฟังและบริการที่เหนือกว่าได้อย่างไร

HEARING AID
ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง Intimex

ตระหนักว่าการได้ยินเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุข

     การสูญเสียการได้ยินไม่เพียงแต่ลดความสามารถในการรับรู้เสียง แต่ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นใจ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผู้ที่มีปัญหาการได้ยินมักเครียดจากการพยายามสื่อสารกับผู้อื่น กลัวว่าตนเองจะกลายเป็นภาระเมื่อขอให้ผู้อื่นพูดซ้ำๆ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้คู่สนทนารำคาญ จึงสื่อสารน้อยลง ถอยตนเองกลับไปอยู่เงียบๆ พร้อมกับความรู้สึกโดดเดี่ยว ที่นำไปสู่ความเหงาอย่างสุดซึ้ง การปล่อยให้การสูญเสียการได้ยินที่เกิดขึ้นไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพจิต รวมถึงภาวะซึมเศร้า หรือแม้แต่ภาวะสมองเสื่อม

     ผลกระทบของการสูญเสียการได้ยินไม่เพียงเป็นความลำบากในการจับเสียงคำพูด  แต่ได้ตัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินกับโลกและผู้คนรอบตัวออกอย่างลึกซึ้ง บั่นทอนความมั่นใจ สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง แยกพวกเขาออกจากสังคม และสภาพแวดล้อมที่เคยทำให้พวกเขารู้สึกมั่นคงสมบูรณ์ หากคุณเริ่มรู้สึกว่าได้ยินเสียงพูดและเสียงรอบข้างลดลง จับคำพูดหรือติดตามการสนทนากับผู้อื่นได้น้อยลง การเริ่มดูแลตนเองด้วยการเข้ารับการตรวจการได้ยิน ทดลองฟังเสียงจากเครื่องช่วยฟัง พรีเมียม คุณภาพสูง เหมาะสมกับระดับการได้ยิน เปิดรับประสบการณ์การฟังเสียงครั้งใหม่ที่อาจขาดหายไป ได้ที่ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง Intimex ที่ให้บริการฟื้นฟูการได้ยิน เพื่อให้ชีวิตคุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

การได้ยินที่ดีขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไร

     การลงทุนในเครื่องช่วยฟัง พรีเมียม คุณภาพสูงจาก Intimex ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการได้ยิน แต่ยังช่วยฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาให้กลับมาสู่ชีวิต ช่วยให้การสื่อสารราบรื่นยิ่งขึ้น ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น เพิ่มความมั่นใจ มีความสุข มีอิสระและลดการพึ่งพาผู้อื่น ต่อไปนี้คือวิธีที่การได้ยินที่ดีขึ้นสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณ

การสื่อสารที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

     การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการได้ยินและแปลความหมายของเสียง การสูญเสียการได้ยินทำให้เสียความสามารถในการแยกแยะเสียงและน้ำเสียงในการสนทนา ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดบ่อยครั้ง เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงให้เสียงที่มีคุณภาพ เพิ่มความชัดเจน ความแม่นยำนี้ช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสนทนาได้ง่ายขึ้นและโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม ลดโอกาสการสื่อสารที่ผิดพลาดได้อย่างมาก ส่งผลให้ผู้ใส่เครื่องช่วยฟังมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกลัวที่จะถามซ้ำหรือเข้าใจผิดในสิ่งที่กำลังพูด จึงเป็นการส่งเสริมการสนทนาให้มีความหมายมากขึ้น

     การสูญเสียการได้ยินอาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการได้ยินที่ซับซ้อน เช่น เมื่อมีหลายคนพูดพร้อมกัน มีเสียงสภาพแวดล้อมรบกวน เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงได้รับการออกแบบเพื่อลดเสียงรบกวนรอบข้าง แยกเสียงพูดออกจากเสียงรบกวน ทำให้ผู้ใส่เครื่องช่วยฟังสามารถมุ่งความสนใจไปที่เสียงพูดสนทนาได้ ความสามารถนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใส่เครื่องช่วยฟังจะสามารถติดตามการสนทนา มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ โดยไม่รู้สึกว่าถูกรบกวนจากเสียงรอบข้าง การใส่เครื่องช่วยฟังคืนความสุข และความมีชีวิตชีวาให้กับคุณ

การมีส่วนร่วมทางสังคมมากขึ้น
เพิ่มคุณค่าในตนเอง

    การเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนา และการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีความหมาย ส่งผลอย่างมากต่อความรู้สึกมีคุณค่าและความนับถือตนเอง การใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง จะฟื้นฟูและปรับปรุงความสามารถในการได้ยิน ช่วยให้คุณโต้ตอบกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจมากขึ้น ความสามารถที่เพิ่มขึ้นนี้ช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยว การสูญเสียการได้ยินจะไม่กีดกันคุณจากสังคมอีกต่อไป ความรู้สึกมีส่วนร่วมจะส่งเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง เพิ่มความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคนรอบข้างมากขึ้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางจิตใจและอารมณ์

     การได้ยินเป็นประสาทสัมผัสสำคัญที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้เสียงและความปลอดภัย  ช่วยให้เราได้ยินเสียงรถที่กำลังวิ่งเข้ามา เสียงสัญญาณเตือน เสียงไซเรน เสียงแจ้งเหตุฉุกเฉิน และสัญญาณสำคัญอื่นๆ ที่จำเป็นต้องตอบสนองทันทีทันใด สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การพลาดเสียงเหล่านี้ทำให้เกิดความเสี่ยงในชีวิตอย่างมาก เครื่องช่วยฟังช่วยให้ ตระหนักต่อเสียงอันตราย เช่น ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย เสียงรถยนต์ จักรยานยนต์ ที่กำลังวิ่งเข้ามาใกล้ เสียงคนเรียกหรือส่งเสียงเตือนภัยจากระยะไกล การใส่เครื่องช่วยฟังช่วยให้การดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้น ส่งเสริมความเป็นอิสระและลดการพึ่งพาผู้อื่นในการไปในพื้นที่สาธารณะ หรือจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ความปลอดภัยและความเป็นอิสระ
ความปลอดภัยและความเป็นอิสระ

     ความสามารถในการได้ยินที่ชัดเจนไม่เพียงช่วยในการสื่อสารเท่านั้น ยังเชื่อมโยงเราเข้ากับโลกรอบตัว เครื่องช่วยฟังสามารถยกระดับประสบการณ์ชีวิตได้ เมื่อคุณได้ยินเสียงหัวเราะของคนที่รัก การพูดคุยสนทนา ไปจนถึงเพลิดเพลินกับเสียงเพลง ภาพยนตร์ หรือเสียงละเอียดอ่อนจากธรรมชาติ ประสบการณ์เหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของความสุข เมื่อเราสามารถสัมผัสกับเสียงเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง จึงไม่เพียงทำให้จิตใจของเราดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความมั่นใจเมื่ออยู่ในสังคมอีกด้วย การมีส่วนร่วมกับชีวิตครั้งใหม่นี้ ได้เติมเต็มประสบการณ์ในแต่ละวันและสร้างความสุขในชีวิตให้กับคุณ

Intimex ไม่หยุดมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

        ความทุ่มเทของ Intimex เป็นมากกว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยฟังพรีเมียม คุณภาพสูง เราตระหนักดีว่าความสุขจากการได้ยินเป็นพื้นฐานของความสุขของชีวิต การได้ยินเสียงธรรมชาติ ได้ฟังเพลงโปรด พูดคุยกับครอบครัวที่คุณรัก เหล่านี้คือความสุขที่ Intimex มุ่งมั่นนำกลับมาสู่ชีวิตของคุณ เครื่องช่วยฟัง พรีเมียม คุณภาพสูงที่ Intimex คัดสรรเพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละรุ่นที่นำเสนอตรงกับไลฟ์สไตล์และความต้องการเฉพาะของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่ละท่าน

     สิ่งที่ทำให้ ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ แตกต่างคือแนวทางการออกแบบการได้ยินเฉพาะบุคคล การจัดกลุ่มเครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ และความต้องการส่วนบุคคลที่หลากหลาย เพียงคุณบอกเล่าเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังของ Intimex พร้อมรับฟังและแนะนำโซลูชันการได้ยินที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ Intimex ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินหลังใส่เครื่องช่วยฟัง โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูความสามารถในการสื่อสาร ลดข้อจำกัดของความบกพร่องทางการได้ยิน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

     หากคุณกำลังมองหาศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง ที่ใส่ใจต่อสุขภาพการได้ยิน และความสุขของคุณอย่างแท้จริง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง (Hearing Coach) ของ ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ให้ทีมงานของเรานำเสียงกลับมามีชีวิตให้คุณอีกครั้ง

คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป (1)

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์แนะนำเครื่องช่วยฟัง

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ

หูไม่ได้ยินแล้วต้องอยู่ติดบ้านจริงหรือ? แค่เลือกเครื่องช่วยฟังให้ถูกไลฟ์สไตล์ก็ไปเที่ยวได้แล้ว!

ผู้ป่วยมักกังวลว่าเมื่อสูญเสียการได้ยินไปแล้ว จะไม่ได้ทำกิจกรรมที่ตนรัก เช่น การออกไปเที่ยวหรือไปทำกิจกรรมข้างนอกอีก แต่เรื่องนี้แก้ได้ง่าย ๆ แค่มีเรื่องช่วยฟังที่ตรงกันกับไลฟสไตล์ของคุณ

อ่านต่อ >
5 เคล็ดลับ เลือกที่นั่งในร้านอาหารสำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง

5 เคล็ดลับ เลือกที่นั่งในร้านอาหารสำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง

พบเคล็ดลับการหาตำแหน่งที่นั่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง เพื่อลดเสียงรบกวนและยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารของคุณ เรียนรู้เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และวิธีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังเพื่อการรับประทานอาหารที่เพลิดเพลินยิ่งขึ้น ติดต่อ Intimex ได้ที่ 022793030 หรือกรอกแบบฟอร์มของเราเพื่อรับโซลูชันออกแบบการได้ยินเฉพาะบุคคล

อ่านต่อ >
Intimex ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยโซลูชั่นเครื่องช่วยฟังและบริการที่เหนือกว่าได้อย่างไร 3

Intimex ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยโซลูชั่นเครื่องช่วยฟังและบริการที่เหนือกว่าได้อย่างไร

การได้ยินดี คุณภาพชีวิตดี เป็นสิ่งที่ intimex เชื่อถือและยึดมั่นมาตลอด เพราะเราไม่ได้เพียงแค่อยากให้ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรามีการได้ยินที่ดีขึ้น แต่ยังอยากให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วย

อ่านต่อ >