หูอื้อ หูตึง กับ ผู้สูงอายุ

จินตนาการดูว่า หากคุณถูกตัดขาดจากการสื่อสารระหว่างคุณกับคนที่คุณรักทุกคน…. คนที่คุณรักรอบตัวคุณกำลังคุยกัน แต่คุณไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ อย่างน้อยก็ไม่เท่ากับที่คุณเคยทำได้…. หรือก็น่าจะดีเหมือนกัน ถ้าคุณอยู่แต่ในบ้าน มากกว่าที่จะออกไปทานอาหารในร้านที่มีเสียงดังแบบนั้น เพราะคุณรู้สึกเครียดที่จะต้องพยายามตั้งใจฟังในสิ่งที่เพื่อนของคุณกำลังคุยกัน

เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้นกับชีวิตผู้สูงอายุของเราในทุกๆ วัน 25% ของผู้ที่มีอายุ 60 ถึง 74 ปี มีภาวะหูตึงผู้สูงอายุที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป มีภาวะหูตึงถึง 50% แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่ใช้เครื่องช่วยฟัง และยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง มีเพียง 1 คน ใน 3 คนเท่านั้นที่ใส่เครื่องช่วยฟังเป็นประจำ

ผลกระทบด้านอารมณ์ต่อ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยิน หูตึง

ถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยิน คุณอาจไม่รู้ว่าในบรรดาความบกพร่องด้านประสาทสัมผัสทั้งหมด ความบกพร่องทางการได้ยินเป็นความบกพร่องเดียวที่ตัดคุณออกจากผู้คน ลำพังเพียงแค่ผลกระทบด้านอารมณ์อย่างเดียว ก็ทำให้เกิดผลกระทบด้านอื่นๆ ต่อมาได้อย่างมากมาย

ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดกับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีดังต่อไปนี้.-

 1. อาการซึมเศร้า
 2. เก็บตัว ปลีกตัวออกจากสังคม
 3. โดดเดี่ยว
 4. หงุดหงิดง่าย โมโหง่าย ฉุนเฉียว
 5. ไม่ระวังในความปลอดภัยของตนเอง
 6. การทำงานของสมองเสื่อมถอยลง (cognitive decline)
 7. สุขภาพทรุดโทรม

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินแต่ไม่ได้ดูแลแก้ปัญหาพบว่ามีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาการ

ได้ยินหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินและใส่เครื่องช่วยฟัง

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินแต่ปล่อยปละละเลย พบว่ามีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินที่ใส่เครื่องช่วยฟัง หรือผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาการได้ยิน ปัญหาด้านอารมณ์เป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากผู้คนทั่วไปมักมองผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินว่า “เชื่องช้า” “งุ่มง่าม” “สูญเสียความสามารถ” ซึ่งจริงๆแล้ว ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย ภาพทางลบดังกล่าวที่คนส่วนใหญ่คิดกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยิน ส่งผลทำให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกด้านลบต่อตนเอง เป็นลูกโซ่ต่อไปยังมีความภาคภูมิใจตนเองต่ำ ความคับข้องใจ และอาจพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้า

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยิน ไม่ได้เผชิญอยู่แค่ภาวะซึมเศร้า ความฉุนเฉียว และความคับข้องใจเท่านั้น ปัญหาการได้ยินที่เกิดกับผู้สูงอายุส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้สูงอายุและคนรอบข้างในทุกด้านของชีวิตด้วย  ผู้สูงอายุมักสื่อสารกับคนในบ้านไม่รู้เรื่องจึงไม่เข้ามามีส่วนร่วมพูดคุยกันในครอบครัว ตำหนิทุกคนว่าพูดเบา เปิดโทรทัศน์ดังรบกวนคนอื่น สร้างความเครียดเกิดขึ้นในครอบครัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่ราบรื่น เช่นสามีหรือภรรยาปฏิเสธการออกงานสังคมร่วมกัน เนื่องจากรู้สึกอายกับปัญหาการได้ยินของตน และฟังการสนทนาในงานไม่รู้เรื่อง ฯลฯ

ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน แต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินแล้ว ความเครียดจะกลายเป็นความท้าทายที่มากขึ้นอีกหลายเท่า ลองคิดดูว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล จะมีความเครียดมากขึ้นเพียงใดเมื่อต้องพยายามฟังแพทย์อธิบายวิธีรักษา หรือให้คำแนะนำที่จำเป็นในการดูแลอาการป่วย ความเครียดจะเพิ่มขึ้นมากเพียงใดเมื่อต้องไปติดต่อธนาคาร หรือเดินทางไกล

เนื่องจากความบกพร่องทางการได้ยินที่เกิดกับผู้สูงอายุ มักเกิดขึ้นทีละน้อยตามอายุที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นส่วนใหญ่มักคิดว่าปัญหาการได้ยินมักมาคู่กับผู้สูงอายุอยู่แล้ว การสูญเสียการได้ยินแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้ จึงทำให้ครอบครัวไม่ค่อยได้สังเกตและให้ความสำคัญดูแลแบบเร่งด่วน จากงานวิจัยพบว่าผู้สูงอายุใช้เวลาโดยเฉลี่ย 10 ปีจากครั้งแรกที่พบว่ามีปัญหาการได้ยิน จนถึงวันที่หาความช่วยเหลือ

 

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยิน เผชิญต่อความท้าทายด้านสุขภาพ หูตึง

ความบกพร่องทางการได้ยินส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุจะไม่ได้ยินสัญญาณเตือนภัย

ต่างๆ ไม่ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกให้ระวัง ไม่ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกเมื่อมีอันตราย ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินไม่ได้ยินคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการรักษาที่สำคัญกับสุขภาพของตนเอง งานวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินมีโอกาสหกล้มมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาการได้ยินถึง 3 เท่า

ปัญหาการได้ยินทำให้ผู้สูงอายุโดดเดี่ยว เก็บตัว ไม่เข้าสังคม ส่งผลด้านลบต่อความรู้สึกและอารมณ์  ไม่

อยากออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ ดื่มแอลกอฮอล์ ฯ ทำให้สุขภาพทรุดโทรม ความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจ เบาหวาน และภาวะการทำงานของสมองเสื่อมถอยลง (Cognitive decline)

โดยสรุป ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย (physical health)  สุขภาพด้านจิตใจ (mental health) สุขภาพด้านสังคม (social health)  และภาวะสุขภาพโดยทั่วไป (general health)  โชคดีที่การช่วยเหลือทำได้ไม่ยาก การเข้ามารับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องช่วยฟัง และประโยชน์ของการใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพ จะทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่รัก และกลับมามีความสุขอีกครั้ง

กรอกข้อมูลเพื่อขอรายละเอียดเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ

ปัจจุบันคุณประกอบอาชีพอะไร
คุณสนใจสอบถามข้อมูลนี้ให้กับใคร :
คุณเคยรับการตรวจการได้ยินหรือไม่
ปัจจุบันคุณใช้เครื่องช่วยฟังอยู่หรือไม่
คุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับผ่านช่องทางใด
หากให้เจ้าหน้าที่ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์คุณสามารถกำหนดเวลาที่สะดวกติดต่อกลับได้
 • - กรุณาเลือกช่วงเวลา -
 • ไม่ระบุเวลา
 • 8.00น.-9.00น.
 • 9.00น.-10.00น.
 • 10.00น.11.00น.
 • 11.00น-12.00น..
 • 12.00น.-13.00น.
 • 13.00น. - 14.00น.
 • 14.00น. - 15.00น.
 • 15.00น. - 16.00น.
 • 16.00น. - 17.00น.
 • 17.00น. - 18.00น.

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
โทร: 02 279 3030
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/intimexhearingaid
คุยไลน์: line ID : @intimex
—เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

Back to top