โปรโมชั่นแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

กรอกข้อมูลเพื่อขอรายละเอียดโปรโมชั่น แพ็กเกจ แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

 • ปัจจุบันคุณประกอบอาชีพอะไร
  คุณสนใจสอบถามข้อมูลนี้ให้กับใคร :
  คุณเคยรับการตรวจการได้ยินหรือไม่
  ปัจจุบันคุณใช้เครื่องช่วยฟังอยู่หรือไม่
  คุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับผ่านช่องทางใด
  หากให้เจ้าหน้าที่ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์คุณสามารถกำหนดเวลาที่สะดวกติดต่อกลับได้
  • - กรุณาเลือกช่วงเวลา -
  • ไม่ระบุเวลา
  • 8.00น.-9.00น.
  • 9.00น.-10.00น.
  • 10.00น.11.00น.
  • 11.00น-12.00น..
  • 12.00น.-13.00น.
  • 13.00น. - 14.00น.
  • 14.00น. - 15.00น.
  • 15.00น. - 16.00น.
  • 16.00น. - 17.00น.
  • 17.00น. - 18.00น.
 • Back to top