Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูงสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

Leox เป็นครื่องช่วยฟังกำลังขยายสูงระดับ Ultra Power ของ เบอร์นาโฟน จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง ถึงรุนแรงมาก

Read More
Back to top