fbpx
ถ่านเครื่องช่วยฟัง

ถ่านเครื่องช่วยฟัง ชนิดไร้สารปรอท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถ่านเครื่องช่วยฟัง Zinc Air แบบเดิม มีสารปรอทที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสภาพแวดล้อมอยู่ประมาณถึง 10%  ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่

Read More

เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอลที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้นแต่เครื่องช่วยฟังขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

Read More
Back to top