fbpx

หัวใจของการได้ยินที่ดีไม่ได้อยู่เพียงเครื่องช่วยฟัง แต่คือการออกแบบการได้ยิน

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังจะเข้าใจคุณสมบัติเด่นของเครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่น และเลือกเครื่องช่วยฟังคุณสมบัติเด่นนั้นให้เหมาะสมกับระดับการได้ยิน

Read More

ทำไม เครื่องช่วยฟัง คุณภาพจึงมีราคาแพง (ตอนที่ 2)

ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทุกคนมีความคาดหวังมากจากการใส่เครื่องช่วยฟัง ทุกคนคาดหวังว่าเมื่อนำเครื่องช่วยฟังใส่ในหูแล้วจะกลับมาได้ยินเสียงเหมือนก่อนที่จะเกิดความบกพร่อง

Read More

ทำไมเครื่องช่วยฟังคุณภาพจึงมีราคาแพง ( ตอนที่1 )

เมื่อท่านพบว่าตนเอง หรือผู้ที่ท่านรักเริ่มมีอาการหูตึง ได้ยินเสียงต่างๆ โดยเฉพาะเสียงพูดน้อยลง ท่านมักจะเริ่มหาข้อมูลเพื่อซื้อเครื่องช่วยฟังเข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ขาดเสียง ให้ได้กลับมาได้ยิน

Read More

เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอลที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้นแต่เครื่องช่วยฟังขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

Read More

เครื่องช่วยฟัง

การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแต่ละชนิดผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินต้องได้รับคำแนะนำจาก นักโสตสัมผัสวิทยา เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องช่วยฟังนั้นเหมาะกับผู้ใช้จริง รวมทั้งการเรียนรู้การใช้ การดูแล รักษาเครื่องช่วยฟัง

Read More
Back to top