ความบกพร่องทางการได้ยินกับภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ

ภาวะการหกล้มเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านร่างกาย และจิตใจของตัวผู้สูงอายุ

Read More

4 เหตุผลที่คุณต้อง ตรวจการได้ยิน และตรวจสายตา เพื่อส่งเสริมต่อสุขภาพ

  เราทุกคนตระหนักว่าหูและตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์ การได้เห็นสถานที่ที่คุณประทับใจ และการได้ยินเสียงพูดคุยของคนที่คุณใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข

Read More

ผมไม่ต้องการ เครื่องช่วยฟัง !

เหตุผลที่เห็นชัดคือ เครื่องช่วยฟัง ไม่ได้ช่วยให้เขาได้ยิน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อึกทึก ในที่มีคนเยอะ เครื่องช่วยฟังต้องใส่แบตเตอรี่ซึ่งมีราคาแพง

Read More

ความบกพร่องทางการได้ยินกับภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ

ภาวะการหกล้มเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านร่างกาย และจิตใจของตัวผู้สูงอายุ

Read More
Back to top