การดูแลและการบริการ

ตรวจการได้ยินด้วยความแม่นยำ

นักแก้ไขการได้ยินของเราพร้อมให้บริการตรวจการได้ยินแบบมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือการตรวจที่ครบวงจร ภายในห้องตรวจที่มีแผงอคูสติกกันเสียงก้อง เพื่อการลองเครื่องช่วยฟังได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การทดลองเครื่องช่วยฟัง

คุณภาพการได้ยินที่ดีขึ้น ไม่ได้จบลงแค่การซื้ออุปกรณ์ช่วยการได้ยิน เราจึงนำหัวใจของการบริการใส่ลงไปในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการให้คำปรึกษา การทดสอบการได้ยิน และมีการทดลองเครื่องให้กับลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพของ เครื่องช่วยฟังที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับลูกค้า พร้อมการดูแลเครื่องหลังการขายเครื่องช่วยฟังเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงคุณภาพการบริการ

 ศูนย์ซ่อมและผลิตเครื่องช่วยฟัง

แผนกซ่อมและบริการ
ศูนย์ฯ ให้บริการตรวจเช็ค / ล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง รวมไปถึงการซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์อื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง โดยลูกค้าจะได้รับบริการที่รวดเร็ว และสามารถรอรับกลับได้ทันที 
สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือผู้ที่ไม่สะดวกที่จะมารับบริการที่ศูนย์ฯ ลูกค้าสามารถส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์มายังศูนย์ฯ ได้ และเมื่อช่างซ่อมตรวจเช็ค อาการที่มีปัญหาแล้ว ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบเพื่อขออนุมัติการซ่อมก่อน 
การตรวจเช็ค และล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ศูนย์ฯ ให้บริการผลิตเครื่องช่วยฟังชนิดใส่ในหู (In The Ear) ทุกขนาด และพิมพ์หูทุกรูปแบบ ตลอดจนซ่อม แก้ไขตัวเปลือกเครื่องช่วยฟัง และพิมพ์หูที่ชำรุดเสียหาย โดยท่านไม่ต้องรอนานอีกต่อไป ศูนย์ฯ จะทำพิมพ์หู และเครื่องช่วยฟังของท่านให้เสร็จอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริการใหม่ล่าสุด Earmould Express พิมพ์หูด่วน

HEARING DELIVERY บริการใส่ใจถึงบ้าน

ตรวจการได้ยิน บ้าน เครื่องช่วยฟัง
การใช้ชีวิตของผู้ที่มีปัญหาการได้ยินโดยส่วนมาก เกิดขึ้นภายในบ้าน เราจึงมีบริการที่ใส่ใจเพื่อให้ทุกท่านมีคุณภาพการได้ยินที่เหมาะสมที่สุดตรวจ
  1. ให้คำปรึกษา พร้อมคำแนะนำ เพื่อแก้ไขปัญหาความบกพร่องทางการได้ยิน
  2. ปรับการใส่เครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับระดับการสูญเสียการได้ยิน และเข้ากันได้กับชีวิตประจำวันของแต่ละท่าน
  3. ออกแบบการได้ยินรายบุคคล ครอบคลุมทั้งการฝึกฟังและการปรับตัว โดยคำนึงจากสภาพแวดล้อมที่แต่ละท่านอาศัยอยู่
  4. เช็คล้างอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง และอบไล่ความชื้น เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่อง
  5. แก้ไขปัญหาการใส่เครื่องไม่สบายหู โดยการปรับระดับให้เหมาะสม

INTIMEX SHOP ONLINE บริการสั่งซื้อแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ผ่านทาง WEBSITE 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด คือที่ที่ให้คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องช่วยฟัง ถ่านแบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จาก ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ อย่างสะดวกสบาย โดยคุณสามารถซื้อทางออนไลน์ ทางแชท Line ID : @intimex เพื่อค้นหาข้อมูลสินค้าออนไลน์

Back to top