หัวใจของการได้ยินที่ดีไม่ได้อยู่เพียงเครื่องช่วยฟัง แต่คือการออกแบบการได้ยิน

หัวใจของการได้ยินที่ดี

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เข้าใจผู้มีปัญหาการได้ยินอย่างแท้จริง ด้วยการให้บริการ เฉพาะบุคคลแบบครบวงจร ผู้เชี่ยวชาญเครื่องช่วยฟังจะให้เวลาคุณได้ทดลองฟังเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับการได้ยิน และรูปแบบการใช้ชีวิต (lifestyle) อย่างไม่เร่งรีบ จนกว่าคุณจะเลือกเครื่องรุ่นที่ช่วยให้คุณได้ยินเสียงคำพูดชัดเจนที่สุด ที่เหมาะสมอย่างแท้จริง เครื่องช่วยฟังมีตั้งแต่ราคาที่จับต้องได้ไปจนถึงรุ่นที่มีเทคโนโลยีสูง บริการด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องทางการได้ยินและแนวทางการช่วยเหลือ

     ที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ การเลือกเครื่องช่วยฟังไม่ใช่เพียงแค่เลือกเครื่องมาใส่เหมือน ที่วางขายทั่วไป แต่จำเป็นต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า รู้สุขภาพช่องหู รู้ระดับการได้ยินที่ แท้จริง ซึ่งเกิดจากความพร้อมของเครื่องตรวจ และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ตรวจทุกขั้นตอนอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการให้บริการที่ดี

ตรวจสุขอนามัยช่องหู

ด้วยกล้อง Video Otoscope

ขั้นตอนการรับบริการ

     จะเริ่มจากการสอบถามประวัติ รูปแบบการใช้ชีวิต ไลฟสไตล์ และ ผลกระทบจากปัญหาการได้ยินที่คุณเผชิญอยู่ หลังจากนั้นจะตรวจสุขอนามัยของช่องหู ตรวจความยืดหยุ่นของแก้วหูเพื่อดูสมรรถภาพการนำเสียงเข้าสู่หูชั้นใน และตรวจระดับการได้ยินอย่างละเอียดในห้องตรวจการได้ยินมาตรฐาน.

ตรวจความยืดหยุ่นของแก้วหู

ตรวจระดับ
การได้ยิน

     คุณจำเป็นต้องมีเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงสำหรับการตรวจการได้ยิน ตรวจสุขอนามัยของ ช่องหู ทดลองฟังเสียงจากเครื่องช่วยฟัง และเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับไลฟสไตล์ของคุณแบบครบกระบวนการ คุณจะได้รับคำอธิบายอย่างละเอียดจะได้ความรู้ความเข้าใจในปัญหาการได้ยินของตนเองทำให้เข้าใจคุณค่าสิ่งที่ลงทุนเพื่อการได้ยินที่ดีขึ้น.

ห้องตรวจ
ระดับการได้ยิน

ห้องทดสอบ
ปรับสัญญาณเสียง

     เพราะหัวใจของการได้ยินที่ดีไม่ได้อยู่เพียงเครื่องช่วยฟัง แต่คือการออกแบบการได้ยิน การแก้ปัญหาการฟังในสถานการณ์ต่างๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังจะเข้าใจคุณสมบัติเด่นของเครื่องแต่ละรุ่น และเลือกคุณสมบัติเด่นนั้นให้เหมาะสมกับระดับการได้ยิน ปัจจัยแวดล้อม และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้อย่างเหมาะสม สำหรับแต่ละบุคคล ต้องมีการบริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม คุณภาพดี ได้ยินเสียงคำพูดชัดเจน เสียงรบกวนน้อยที่สุด และใส่สบายที่สุดในงบการลงทุนที่คุณมี

 

     ลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เข้ามาเพราะปัญหาการได้ยินที่   แตกต่าง บางท่านเคยใส่เครื่องช่วยฟังมาแล้ว แต่รู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงอย่างที่คาดหวัง ซึ่งอาจเป็นเพราะเครื่องช่วยฟังที่ใส่ไม่ได้ตอบโจทก์ความต้องการและไลฟสไตล์ที่แท้จริงของผู้ใช้ สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องช่วยฟังที่ทำให้การได้ยินเสียงพูดชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นการเข้าถึงและความ   ใส่ใจในความต้องการของคุณอย่างแท้จริง เช่น บางคนทำงานเจอเสียงดังทั้งวัน บางคนทำงานในสำนักงาน บางคนต้องเข้าประชุมสม่ำเสมอ บางคนต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ฯลฯ เป็นสิ่งจำเป็นมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังจะอธิบายและนำเสนอเครื่องช่วยฟังหรืออุปกรณ์การได้ยินที่เหมาะสมที่สุดด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความจริงใจ

     เครื่องช่วยฟังเป็นเสมือนอวัยวะส่วนหนึ่งที่อยู่กับเราตลอดวัน การใส่เครื่องช่วยฟังที่มีนำ้หนักประมาณนึงวางไว้หลังใบหู สามารถทำให้รู้สึกไม่สบายหูได้ การเลือกเครื่องช่วยฟังที่ใส่สบาย น้ำหนักเบา แม้จะวางอยู่หลังใบหู จะทำให้คุณลืมไปเลยว่ากำลังใส่เครื่องช่วยฟังอยู่

     ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ได้รับการออกแบบตกแต่งภายในให้เป็นมิตรต่อลูกค้าที่เข้ามารับบริการอย่างแท้จริง ตั้งแต่การจัดพื้นที่ให้บริการในห้องส่วนตัว บรรยากาศที่ผ่อนคลาย การใช้แสงสว่างที่ลงตัวในบริเวณต่างๆ มีห้องรับรองนั่งพักผ่อน พร้อมกาแฟพรีเมี่ยมและอาหารว่างที่มีไว้ให้บริการตลอดเวลา

ห้องรับรอง
นั่งพักผ่อน

บรรยากาศ
ที่ผ่อนคลาย

นอกเหนือจากความแตกต่างของคุณสมบัติหลากหลายของเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์แล้ว จุดเด่นที่สำคัญของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์คือ การออกแบบการได้ยิน และการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการได้ยินผ่านบริการที่ใส่ใจในการบริการที่ทำให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ได้เข้าใจปัญหาของตนเอง รวมถึงความใส่ใจต่างๆที่ผู้มีปัญหาการได้ยินตามหาทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการที่ประทับใจจนมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจากการบอกต่อ ทำให้ศูนย์ฯได้เปิดบริการให้กับลูกค้าต่อเนื่องมายาวนานถึง 30 ปี.

“เห็นคุณค่าการได้ยินที่คุณมี ดูแลเอาใจใส่ และรักษาการได้ยินทั้งสองข้างของคุณไว้นานๆ”

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ 

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเกียวกับเครื่องช่วยฟังจากผู้เชี่ยวชาญ
 • ปัจจุบันคุณประกอบอาชีพอะไร
  คุณสนใจเครื่องช่วยฟังให้กับผู้ใด
  ปัจจุบันใช้เครื่องช่วยฟังอยู่หรือไม่
  คณให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผ่านช่องทางใด
  ระบุเวลาติดต่อ
  • - u0e01u0e23u0e38u0e13u0e32u0e40u0e25u0e37u0e2du0e01u0e0au0e48u0e27u0e07u0e40u0e27u0e25u0e32 -
  • 8.00u0e19.-9.00u0e19.
  • 9.00u0e19.-10.00u0e19.
  • 10.00u0e19.11.00u0e19.
  • 11.00u0e19-12.00u0e19..
  • 12.00u0e19.-13.00u0e19.
  • 13.00u0e19. - 14.00u0e19.
  • 14.00u0e19. - 15.00u0e19.
  • 15.00u0e19. - 16.00u0e19.
  • 16.00u0e19. - 17.00u0e19.
  • 17.00u0e19. - 18.00u0e19.
  • 18.00u0e19. - 19.00u0e19.
  • 19.00u0e19. - 20.00u0e19.
 • arrow