html { -webkit-filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -ms-filter: grayscale(100%); -o-filter: grayscale(100%); filter: gray; filter: grayscale(100%); }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 • 20 กุมภาพันธ์ 2559

ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้มารับบริการ คุณนิตยา แช่มช้อย อายุ 52 ปี "ห้องรับรองพิเศษสะดวกสบายมากค่ะ เหมาะกับผู้สูงอายุ ลดความกังวลใน การมารับบริการค่ะ" คุณประเสริฐ ภมรสูต อายุ 87 ปี "ห้องรับรองพิเศษมีความสมบรูณ์แบบมากในทุกๆด้าน ทั้งความสะดวกสบาย และการดูแลของเจ้าหน้าที่ ประทับใจมากครับ" คุณสุมน วัฒนชัยเจริญ อายุ 83 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษการบริการ และดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ห้องรับรองพิเศษเหมาะกับผู้สูงอายุมากๆ ค่ะ" คุณหญิงเพ็ญศรี จินดาสงวน อายุ 85 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษตลอดถึงการดูแล และบริการของเจ้าหน้าที่ มากค่ะ ห้องรับรองพิเศษนี้เหมาะกับผู้สูงอายุมากทำให้ได้รับความสะดวก สบาย ชอบและประทับใจ มากๆ ค่ะ"

ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้มารับบริการ

คุณนิตยา แช่มช้อย

อายุ 52 ปี "ห้องรับรองพิเศษสะดวกสบายมากค่ะ เหมาะกับผู้สูงอายุ ลดความกังวลใน การมารับบริการค่ะ"

คุณประเสริฐ ภมรสูต

อายุ 87 ปี "ห้องรับรองพิเศษมีความสมบรูณ์แบบมากในทุกๆด้าน ทั้งความสะดวกสบาย และการดูแลของเจ้าหน้าที่ ประทับใจมากครับ"

คุณสุมน วัฒนชัยเจริญ

อายุ 83 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษการบริการ และดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ห้องรับรองพิเศษเหมาะกับผู้สูงอายุมากๆ ค่ะ"

คุณหญิงเพ็ญศรี จินดาสงวน

อายุ 85 ปี "ประทับใจในห้องรับรองพิเศษตลอดถึงการดูแล และบริการของเจ้าหน้าที่ มากค่ะ ห้องรับรองพิเศษนี้เหมาะกับผู้สูงอายุมากทำให้ได้รับความสะดวก สบาย ชอบและประทับใจ มากๆ ค่ะ"

 • 15 พฤศจิกายน 2556

เมื่อปลายปี พ..2550 กรม บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมเกี่ยวกับหู โดยให้สิทธิแก่ข้าราชการในการเบิกจ่ายค่าเครื่องประสาทหูเทียมสำหรับการผ่า ตัดฝังประสาทหูเทียม  

summer

ณธษา วีระชาติ
เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้องอยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร
ด.ช.พงษ์อุทัย สำราญคง
หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยินและดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย
ภัคจิราพร เจริญพันธุ์
การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น การฟังดีขึ้นมาก เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก ก็สามารถตอบได้